ILYEN IS VOLT A BUDAPEST100 2015-BEN (Event Budapest100 in 2015)

2015. április 29. 08:30 - drkuktart

drkuktart_budapest10001_pilvax.jpg

Saját bevallása szerint "A Budapest100 egy rendhagyó, az egész várost megmozgató civil esemény, amely 2011-ben hagyományteremtő szándékkal indult az OSA Archívum és a Kortárs Építészeti Központ (KÉK) kezdeményezésére. Elsődleges célja, hogy felhívja a figyelmet a körülöttünk lévő épületekre, valamint az ott élők történeteire, épített környezetünk értékeire. Ez a program olyan városi civil ünnep, amelynek közösségépítő szerepe is kiemelkedő, hiszen különböző társadalmi hátterű embereket és generációkon átívelő közösségeket hoz közelebb egymáshoz."

A Budapest100 2015. április 18-19. napjain került idén is megrendezésre. A tavalyi esemény óta (beszámolókat itt és itt olvashatsz) kifejezetten figyeltem az idei időpontokat. Szombaton és vasárnap összesen öt épületet látogattam meg, ebből most kedvcsinálónak hármat mutatok be. Építész még mindig nem vagyok, csupán és általában lelkesedem Budapest építészeti örökségéért. Pont ezért nem is fűznék hozzájuk sokat, legfeljebb a Budapest100 honlapján olvasható releváns információkat idézném (meg talán egy kicsi mást is írnék), hogy lássunk is, ne csak nézzük a képeket.

drkuktart_budapest10002_pilvax.jpg

drkuktart_budapest10003_pilvax.jpgMiután szombat reggel egy jóféle kávé után a Röser udvarbeli házlátogatással befürödtünk (hiába, el is kéne olvasni a programot, nemcsak az adott címre rohanni), gondoltunk egy kényelmeset és átsétáltunk az V. kerületi Pilvax köz 2-4. szám alá. Ezeket az épületeket az utcafront alső szegmensét takaró aluminium borzadvány miatt sosem tartottam szépnek. Az épületbe belépve nem is cáfolta előzetes elképzeléseimet a sötét földszint, megtámogatva annak csúf csempéjével. Ugyanakkor feljebb lépcsőzve, a széles utcafronthoz képest keskeny lépcsőházzal rendelkező épületben, fokozatosn fedte fel előttünk egykori szépségének megmaradt részleteit az egyre világosabbá váló terekben. A rendezvény honlapján található információk értelmében a Pilvax köz 2-4. (avagy Petőfi Sándor utca 9.) szám alatt álló épületet Fischer József tervezte. Építésének évét 1914-ben jelölik, de mint a helyszínen megtudtuk a tényleges kivitelezés évtizedekig tartott és a ténylegesen megvalósult épület az eredeti tervekhez képest jóval kevesebb dísszel büszkélkedhetett. 

drkuktart_budapest10004_pilvax.jpg

"A Pilvax köz a mai formájában, sarokház tömbjeinek építése kezdetén még nem létezett, akkoriban egy hosszú átjáróház húzódott a helyén, két belső udvarral, az egyik homlokzatán három, a másikon két emelettel, az ún. Libasinszky-ház. (A közelben ehhez hasonló épület még a ma is megtalálható Trattner-Károlyi-ház.) Az egykori épületeket a telkeket két oldalról határoló párhuzamos utcák, a mai Petőfi Sándor és a Városház utcák címén kell keresnünk. A Petőfi Sándor utca korábban Herrengasse vagyis Úri utca volt, majd 1874-től az Osztrák-Magyar Monarchia tisztázatlan körülmények között elhunyt trónörököse, Rudolf koronaherceg emlékére Koronaherceg utcának nevezték el. A Városház utca 1900-ig Gránátos utca névre hallgatott. A telkeken 1911 előtt hét kisebb-nagyobb méretű ház állt. A mai Pilvax köz 1-3. szám felőli oldalon, a Városház utcára néző kétemeletes Tsok-féle épületet 1817-ben adták át Hofrichter József terve alapján, a Petői Sándor utcai 1830-as években épült kétemeletes ingatlan a lengyel nemes, Libasinszky Vince kávés tulajdona volt. A kávés jog Libasinszkyé, pontosabban a teleké volt, s ezt csak bérelték a későbbi működtetők. Itt működött a híres Café Renaissance, ahol 1837-ben elsőként szereltek fel gázlámpákat, hogy még vonzóbbá váljon a vendégek számára. (Az utcákon csak az 1850-es évektől jelent meg a gázvilágítás.) Ezt a kávéházat bérelte ki Privorszky Ferenc, a pesti kávés céh egyik tagja 1838-ban, aki szintén mindent megtett a vendégek kényelméért, hazafiak arcképével díszítette a termeket és híres muzsikust szerződtetett. 1843-tól a kávéház új bérlője az osztrák származású Pilvax (anyakönyve szerint Pillvax ) Károly, aki szintén tovább csinosítja üzletét, a falakon híres magyar elődök freskóival Laccataris Demeter művésztől. A mai Pilvax köz helyén álló épületeket 1910-ben tulajdonos Dora Szilárd Demetertől 1911-ben vette meg és bontotta le Halász Adolf állatorvos, hogy először Rainer Károly tervei alapján 1914-re átadják a bécsi szecessziós stílusban fogant, négy darab bérházat. Végül Fischer József tervei szerint a Belvárosi Házépítő Rt. és a Pilvax Házépítő Rt. megbízásából kezdődtek el a munkálatok. Az ötemeletes (jelenleg: fsz+5 emelet+tetőtér) sarokház építkezése többek között az első világháború miatt jól elhúzódott, 1914-től 1932-ig tartott. 1922-ben a Fővárosi Házpítő Rt. megrendelése és terve alapján, Schanda Ferenc építtető cége leegyszerűsítette a homlokzatokat, a házak így lettek premodern stílusúak. Az épületegyüttes a harmincas években több átalakítást is megélt, 1933-ban a Ganz és Társa, 1934-ben Jellenik István, 1937-ben Sorg Antal, 1938-ban Kelemen József építőmesterek kivitelezték őket a Fővárosi Házépítő Rt., a Városház utcai Házépítő Rt. és a Pilvax Házépítő Rt. megrendelésére."

drkuktart_budapest10005_pilvax.jpg

A házban itt lakók, illetve más önkéntesek tartottak bejárásokat ottjártunkor. S bár lecsúsztunk az egyik szervezett megmozdulásról, az épületben felnőtté vált nagyon kedves vezetőnk készségesen mesélt a lakóházról, annak egykori lakóiról és arról, hogy mi minden történt itt a hatvanas évek óta, mióta ő az eszét tudja. A maga egyszerűségükben gyönyörűen metszett üvegablakok a lépcsőházat a folyosótól és a lakásoktól elválasztó ajtókban. A ház sajnos nem áll műemléki védettség alatt, így van, akit cseppet sem hatnak meg a metszett üvegbetétek, és randa vasráccsal cseréli fel az elegáns nyílászárókat. Azt is megtudtuk, hogy a házban - sok más lakóépülethez hasonlóan - hatalmas lakások voltak, amiket később szabdaltak fel kisebbekre. Egyes lakásokban még láthatóak az eredeti tervekből megvalósult legdíszesebb elemek, a világítótestek körüli gipsz stukkók. Kedves zegzugos épület, nagyon készséges önkéntes közreműködés - köszönjük szépen a lehetőséget. 

drkuktart_budapest10006_pilvax.jpg

drkuktart_budapest10007_pilvax.jpg

drkuktart_budapest10008_pilvax.jpg

drkuktart_budapest10009_pilvax.jpg

drkuktart_budapest10010_pilvax.jpg

drkuktart_budapest10011_pilvax.jpg

drkuktart_budapest10012_pilvax.jpg

drkuktart_budapest10011a_pilvax.jpg

drkuktart_budapest10013_pilvax.jpg

drkuktart_budapest10014_aranykez.jpg

A következő kiszemeltünk szintén egy, az V. kerületben található épület volt. Az Aranykéz utca 2. (avagy Régiposta utca 8.) szám alatt található Román Ernő és Román Miklós által tervezett lakóházban szintén szombaton jártunk. A rendezvény honlapja értelmében: "Az Aranykéz és a Régiposta utca kereszteződésében zártsorú beépítésben álló épület Bátori Sándor kereskedő és neje részére épült Román Miklós és Román Ernő műépítészek tervei szerint, Paulheimer Ferenc építőmester, valamint a Holstein és Steiner testvérek kivitelezésében 1912 körül. Előtte – 1840-től – ezen a saroktelken egy Hild József tervei szerint és az ő kivitelezésében megvalósult kétemeletes klasszicista épület állt, melyet Posch János építtetett. Az 1890-es évektől ebben a házban lakott Hofhauser Antal építész is, ezt az épületet bontatták le Bátoriék. Az impozáns lakóház csak kis része néz a Régiposta utcára, főhomlokzata az Aranykéz utcai, itt, a ház legszélén található a főbejárat. A  félemeletig fagyálló klinkertéglával burkolt háromnegyed oszlopok tagolják. Kétségtelenül a ház egyik legszembetűnőbb eleme az épületből kiemelkedő sarki torony, mely arabeszk/moreszk díszítésű. A fantasztikus külső, hasonlóan megkapó és igényesen karbantartott belsőt rejt. Belépve egy nagyon díszes kapualj fogadja a látogatót: festett mintás boltozattal, csempével burkolt fallal, színes románkorias karakterű oszlopokkal, mintás padlóburkolattal. Feljebb érve ez a díszítettség visszafogottabbá válik. Fontos még kiemelni, a házban jelenleg is működő liftet. A házra vonatkozó első, nem építészeti jellegű tervek 1911 júniusában keletkeztek, Paulheimer Ferenc építőmester nevével, melyeket 1912 januárjában hagyott jóvá Budapest Székesfőváros Tanácsa. 1912 márciusában és szeptemberében kisebb módosításokat végeztek a terveken. Utóbbiakon már Holstein és Steiner testvérek neve is megjelenik mint a vasbeton munkáért felelőseké. 1913-ban Bátori Stigler felvonó létesítésére nyert engedélyt. A Budapest Főváros Levéltárában található tervekből azt is megtudhatjuk még, hogy az épület 1931-es átalakításakor Járitz Nándor kereskedő birtokában volt a ház, ekkor az első és a második mezzanin üzlethelyiségeit alakították lakásokká. A következő átalakítási munkálatok 1937-ből, szintén Járitz Nándor nevéhez köthetőek, ekkorról a földszinti üzlethelyiség főbejárata fölötti üvegtető elhelyezésének a terve ismeretes. Az 1945-ben megsérült épületet özvegy Járitz Nándorné állíttatta helyre Aschner Jakab építész kivitelezésében."drkuktart_budapest10015_aranykez.jpg

drkuktart_budapest10016_aranykez.jpg

Ottjártunkor nem mondhatni, hogy könnyen tudatosult bennünk, ez tényleg egy, a Budapest100-on résztvevő épület, ugyanis se molino, se más egyéb nem hirdette, hogy jó helyen járunk. Talán annyi, hogy a kapu nem volt lezárva, de tárva-nyitva sem állt. drkuktart_budapest10017_aranykez.jpg

drkuktart_budapest10018_aranykez.jpg

drkuktart_budapest10019_aranykez.jpg

drkuktart_budapest10020_aranykez.jpg

drkuktart_budapest10021_aranykez.jpgAz egyetlen jel, ami utalt a rendezvényre az volt, hogy felsétálva az egyre keskenyedő lépcsőházban a legfelső szintre a padlásajtó nyitva volt, és innen hangok szűrődtek le. Történt ugyanis, hogy itt is lekéstük a túrát, ami pont az épület tetején ért véget. Feliparkodva a lehajtott vaslépcsőn, majd egy, a padlástérből a tetőre vezető létrán, Budapest felett találtuk magunkat. Itt egy lelkes - egyébként a házban lakó - önkéntes vezette körbe tekintetünket a város látható nevezetességein, így többek között a Szent István Bazilikán, az Anker Palota épphogy látható csúcsán, a Gellért-hegyen és a Várkert Bazáron is. Teljes kilátásban akkor volt részed, ha halált megvető bátorsággal ráléptél a tetőgerince, majd onnan a lapostetős részre. Miután rajtam városnézéshez totál alkalmatlan lábbeli volt és nem kívántam alulról szaglászni az ibolyát, maradtam a létra felső fokához közel a kvázi biztonságos részen. Köszönjük a lelkes körbevezetést. 

drkuktart_budapest10022_aranykez.jpgdrkuktart_budapest10023_aranykez.jpgdrkuktart_budapest10023a_aranykez.jpg

drkuktart_budapest10024_aranykez.jpg

drkuktart_budapest10025_aranykez.jpg

drkuktart_budapest10026_aranykez.jpg

drkuktart_budapest10026a_aranykez.jpg

drkuktart_budapest10027_aranykez.jpg

drkuktart_budapest10028_wesselenyi.jpg

A bejegyzésben szereplő harmadik épületet vasárnap tekintettük meg az egykori Otthon Áruházban tett sétánkat követően. A VII. kerületi Wesselényi utca 21. (avagy Nagy Diófa utca 20.) szám alatt álló épületet Novák Imre tervezte és 1914-1915. között épület, habár a kapu felett az 1927-es évszámot láthatjuk. A honlapon szereplő információk értlemében "A Wesselényi és a Nagy Diófa utca sarkán álló épületre 1914 márciusában kapták meg az építtetők, Novák Imre műépítész és neje az engedélyt, feltehetően maguknak építtetve a házat. Az épület tervei számos módosításon estek át, kezdve már 1914-ben, majd 1916-ban, de még 1921-es és ’27-es dátummal is találhatók változtatások. A telekről 1886-ról található a legkorábbi feljegyzés, Marton Béla házában történő átalakításról. Az utca ekkor már Wesselényi nevét viselte, végleges formáját 1897-re érte el, amikor a Síp utca és a Károly körút közötti rövid szakaszt is megnyitották. Az eredetileg ötemeletesre tervezett, egyudvaros sarképületet homlokzatát letisztult alapvonalak jellemzik, melyeken historizáló virág- és kehelymotívumok láthatók."

drkuktart_budapest10029_wesselenyi.jpg

drkuktart_budapest10030_wesselenyi.jpg

Az épület lakói és az önkéntesek nagyon kitettek magukért. Érkezésünk előtt került fel az akkor éppen egyik utolsó aszfalt rajz a csúf betonnal fedett udvarra. A falakon többek között a ház történtetét, a régi pesti zsidőnegyedet, a Király utcát bemutató fénymásolatok hoztak minket korhű hangulatba. Nagyon kedves ötletnek tartom a 'Még életemben szeretnék…' játékot. Ezzel a mondatrésszel díszített csomagolópapírra minden látogató felirhatta éppen leghőbb kívánságát. Igen szép. Közben megérkezett az aktuálisan a muzsikáért felelős úriember is.

drkuktart_budapest10031_wesselenyi.jpg

drkuktart_budapest10032_wesselenyi.jpg

drkuktart_budapest10033_wesselenyi.jpg

drkuktart_budapest10034_wesselenyi.jpg

drkuktart_budapest10035_wesselenyi.jpg

drkuktart_budapest10036_wesselenyi.jpg

drkuktart_budapest10037_wesselenyi.jpg

drkuktart_budapest10038_wesselenyi.jpg

drkuktart_budapest10039_wesselenyi.jpg

drkuktart_budapest10040_wesselenyi.jpg

drkuktart_budapest10041_wesselenyi.jpg

drkuktart_budapest10042_wesselenyi.jpg

drkuktart_budapest10043_wesselenyi.jpg

drkuktart_budapest10044_wesselenyi.jpg

drkuktart_budapest10045_wesselenyi.jpg

drkuktart_budapest10046_wesselenyi.jpg

A magam részéről a köszönetemet szeretném kifejezni mindenkinek, aki lehetővé és élővé tette ezt a rendezvényt. Hálás vagyok azon alkalmakért, amikor Budapest egyébként zárt kapui mögé nyerhetek bepillantást. Köszönöm, köszönöm és köszönöm!

Ha idén lemaradtál, de jövőre részt vennél a Budapest100 programjain akár önkéntesként, akár látogatóként, kövesd közösségi oldalukat itt. A rendezvény honlapja itt érhető el.

Ne felejtkezzünk ugyanakkor meg a jóhíreket szállító DRKUKTART blogról sem. Ha tetszett a bejegyzés, kövess Facebook-on ITT és Instagram-on ITT, vagy, ha úgy tetszik értesülj a friss bejegyzésekről a Bloglovin segítségével! És még egy kis praktikus infó: a Facebook-on a Tetszik mezőre téve a kurzort, jelöld be az "Értesítéseket kérek" mezőt, hogy valóban értesülj az izgalmas új bejegyzésekről! 

Szép napot! 

I would like to say thank everyone who made this tour and visit possible. It's good to see how wealthy is Budapest architectural heritage. Many thanks!

If you like this post, follow me on Facebook HERE or Instagram HERE.

DRKUKTA

A Blogon vagy a hozzá kapcsolódó felületeleken megjelenő cikkek tulajdonosa és jogosultja a DRKUKTART bloggere. Ezen szellemi alkotások teljes vagy részbeni felhasználása különösen, de nem kizárólag üzletszerzési, marketing vagy más egyéb kereskedelmi célra a blogger előzetes írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos! 

All articles (partly and in full) belong to the intellectual property of the blogger of DRKUKTART. Using any part of the blog (including but not limited photos, articles in part or in full) for marketing or other commercial reason is strictly prohibited without the preliminary written permission of the blogger! 

1 komment

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

quietmanaty 2015.05.09. 08:58:15

A Wesselényi utcai és a Rákóczi úti ház önkéntese voltam az idei Budapest100-on. Nagyon örülnék, ha a képek ügyén fel tudnánk venni a kapcsolatot!
JOGI NYILATKOZAT KAPCSOLAT Copyright © 2005-2020 Drkukta - Drkuktart. Minden jog fenntartva. Bármilyen célra történő felhasználása csak a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.⎪All rights reserved. Do not use or reproduce without permission.
süti beállítások módosítása