EGERBEN JÁRTAM, BAZILIKÁT LÁTTAM (The Basilica of Eger in Hungary)

2015. március 10. 23:11 - drkuktart

drkuktartegribazilika01.jpg

Az Egri Bazilika Magyarország második legnagyobb temploma, legalábbis a székesegyházban elhelyezett írásos ismertető értelmében. Nem mellesleg Hild József egyik legnagyszerűbb alkotása. Tartsatok velem képes beszámolóm során.

The Basilica of Eger is the second largest church of Hungary according to the information, printed on the leaflets, placed in the church. Nevertheless it's one of the most beautiful buildings, designed by architect József Hild. Follow me on my virtual tour. 

drkuktartegribazilika02.jpg

A Bazilika látképe az Egri Várból. Az évek folyamán igyekeztem körbejárni az épületet, és valamennyi lehetséges nézőpontból megtekinteni, bár a madártávlat és az altemplom még igencsak hiányzik a galériámból. Mindenesetre a múlt heti vizitem után úgy éreztem, hogy eljött az idő, hogy végre másoknak is vizuális bemutatót tartsak erről a nagyszerű épületről. Habár a Bazilika főhajójának végében található vitrinekben olvasható az épület viszontagságos története, bejegyzésemben a  honlapon található ismereteket is segítségül hívom: "Szent István király 1004-ben alapította az egri egyházmegyét. Ezután kezdték el építeni a mai vár helyén a székesegyházat, vagy katedrálist, amely nevét a püspök tanítószékéről, katedrájáról kapta. A történelem viharai többször lerombolták az először román, majd gót stílusú templomot. Az egri vár 1552-es ostroma után, a vár megerősítési tervei és a protestáns várkapitányok a székesegyházat sem kímélték így a kanonok testülete, a mai Bazilika területén álló Szent Mihály plébánia templomba költözött, mely 1580-tól hivatalosan is betöltötte a székesegyház funkcióját és Szent János apostol és evangélista az egri egyházmegye védőszentje is patrónusa lett. Eger város és az egyházmegye lakosságának növekedésével szükségessé vált egy nagyobb templom építése, melyet Telekessy István kezdett meg, majd Erdődy Gábor az eredeti terveket jelentősen megváltoztatva és a templomot majdnem kétszeresére bővítve fejezett be 1727-ben. Az 1800-as évek elejére a több évszázados harcok elmúltával az ország lakossága úgy megnövekedett, hogy az immár érseki rangot kapott egri főpásztorok még nagyobb Főszékesegyház építését határozták el. Eszterházy püspök készítette el az első terveket, majd Pyrker érsek ismételten tárgyalt tervezőkkel és végül Hild Józsefet kérte fel a katedrális felépítésére. A Főszékesegyház 6 év alatt épült meg és 1837 május 6-án szentelték fel. Az épület főszobrásza Marco Casagrande olasz szobrász volt, aki a homlokzati Hit, Remény és Szeretet szobrot, a belső tér relifjeit és az angyal szobrokat faragta." Mondjuk érdekes a felszentelés fenti dátuma, mert a székesegyházban elhelyezett vitrinben a felszentelés dátumaként egyrészről szerepel május 5-6., másrészről pedig május 7. napja szerepel. 

According to the information, placed in the Basilica "Our bishopric was founded by our first king Stephen I around 1004. He also had our first cathedral build on the Castle Hill in Roman style. Later in the 1200s Béla IV developed it into a gothic cathedral and its ruing can still be seen. Both cathedrals were sanctified in honor of Apostle-Evangelist Saint John. From the 16th century the chapter used the old parish church named after Saint Michael, which was built in gothic stale and stood in the place of the Basilica. In Turkish times it suffered a lot of hardship, then bishop István Telekessy had it rebuilt in baroque style. Both churches preserved Saint John's respect of the Castle's cathedral and kept the previous name of Saint Michael as well. Bishop Ferenc Barkóczy had great merits in finishing the baroque church, while bishop Károly Eszterházy deserves credit for having the artistic interior made. He also had the idea of building a new cathedral in the diocese of Eger but it was attained only in 1831. The cathedral of Eger got the title 'Basilica Minor' in 1970. The day of consecration is 7 May. The annual festival of Saint Michael's parish church is 29 September."

drkuktartegribazilika02a.jpg

A honlap szerint a székesegyház "méretei: A hossza 90 m, a kupola 40 a torony 55 m magas. Nagyobb egyházi ünnepek alkalmával 4-5000 főt tud befogadni." Ehhez képest a templomban található leírás szerint az épület külső hossza 93 méter, belső hossza 80 méter, szélessége 33 méter, a nagykupola magassága 45 méter, két hasábtornya 54 méter magas. 

According to the information, written on the posters in the church: "The Basilica of Eger is the second largest cathedral in our country. Bishop patriarch János László Pryker had it built in classicist style by József Hild. This masterpiece is one of the most beautiful representatives of this style in Hungary. It was built between 1831-1836. It was consecrated on 5-6th May 1837. Its patrons are: apostle Saint John and archangel Saint Michael. Situation of the building: east-west. External length: 93 m, inner length: 80 m, width: 33 , the height of the big dome: 45 m, the height of the two prismatic towers: 54 m. "

drkuktartegribazilika03.jpg

drkuktartegribazilika04.jpg

drkuktartegribazilika05.jpg

drkuktartegribazilika07.jpg

drkuktartegribazilika08.jpg

drkuktartegribazilika09.jpg

drkuktartegribazilika10.jpg

A déli oldalbejáraton a szentolvasó titkai kerültek megörökítésre. 

The Southern Entrance of the Basilica. 

drkuktartegribazilika11.jpg

drkuktartegribazilika12.jpg

drkuktartegribazilika14.jpg

drkuktartegribazilika15.jpg

drkuktartegribazilika16.jpg

Diszkrétnek nem mondható nyíl jelzi, hol lehet bejutni az épületbe. 

This arrowhead has been placed to show the entrance, leads you into the church. 

drkuktartegribazilika17.jpg

drkuktartegribazilika18.jpg

drkuktartegribazilika19.jpg

drkuktartegribazilika20.jpg

"A kapu minden építménynél fontos lehet: itt lépünk be, itt tárul elénk a belső világ. Egy templom esetében ez hangsúlyozottan igaz, mivel a Szentírás szerint a kapu szimbólikus értelmet is kap. (...) A hatalmas főkapu (7,11 m magas) 10 domborműve szinte végigkíséri egyházunk, egyházmegyénk és városunk történetét. (...)  A főalakok a kazetták sorrendjében: Szent István, Szent Buldus, Árpád-házi Szent Erzsébet, Szent Hedvig, Hám János, Kelemen Diák, Eszterházy Károly, Pryker János László. (...)" II. Vatikáni Zsinat Szent XXIII. János pápával, 1996-os Egri Egyházmegyei Zsinat, Seregély István érsek úrral. A kaput Seregély érsek úr 2004. május 8-án áldotta meg. 

There are ten reliefs on the huge main entrance of the Basilica. The main gate is 7,11 meters high and ten reliefs are placed on it which present the history of the church and Eger. The main characters are the following persons: St. Stephen, St. Bystrík, St. Elisabeth of the House of Árpád, St. Hedwig, János Hám, Diák Kelemen, Károly Eszterházy, János László Pryker, II. Vatican Council with Pope John XIII, Eger Council in 1996 with bishop István seregély. The benediction of the gate by bishop Seregély took place on 8 May, 2004.

drkuktartegribazilika21.jpg

drkuktartegribazilika23.jpg

drkuktartegribazilika24.jpg

drkuktartegribazilika25.jpg

drkuktartegribazilika26.jpg

A honlap szerint a "mellékoltárokon helyezték el a korábbi székesegyházból megmaradt Szent Istvánt és Szent Lászlót ábrázoló képeket, Kracker János Lukács alkotásait. Belső terének kialakítása ma is folyik. 1832-ben a bécsi Josef Danhauser festette a Szent János olajba főzését ábrázoló oltárképet. Az orgonát 1864-ben építették, majd 1912-ben, 1964-ben és 2000-ben korszerűsítették. Nagyság, hangzás és technika tekintetében is az ország legjelentősebb orgonái közé tartozik. 1910-re készült el a szentély, az 1950-es években Takács István mezőkövesdi festőmûvész festette ki a kupolát a Jelenések könyvét ábrázoló freskóval és a hátsó boltozatot egy sajátos hitvallás megjelenítésével. A kép azt ábrázolja, hogy ahogy a történelem folyamán mindig, az egyház az 1950-es években is hű marad Rómához. A II. vatikáni zsinat liturgikus reformjának megfelelően készült el a szembemiséző oltár. Az egyházmegye millenniumára pedig a bejárati bronzkapu, mely egyházmegyénk nevezetes eseményeinek állít emléket. A kereszthajó két üvegablaka közül az egyik a Szentlélek eljövetelét, a másik a közelmúltban boldoggá-szentté avatottakat ábrázolja. A főszékesegyház 1970-ben nyerte el a Bazilika címet." 

The previous church's paintings about St. Stephen and St. Ladislaud, painted by János Lukács Kracker were placed in the side altars of the current Basilica. The altar painting about plunging Saint John the Apostle into filing oil, was painted by Josef Danhauser in 1832. The big organ was built n 1864 and rebuilt and modernized on 1912, 1964 and 2000. The organ is one of the most significant organs of Hungary in respect of its size, sounding and technology. The presbytery was built in 1910, the fresco about the Book of Revelations in the dome was painted by painter István Takács from Mezőkövesd in the 1950s. The other dome about the loyalty of the church to Rome in 1950s, which is located in the background was painted by István Takács as well. The altar which is facing the congregation was built according to the liturgical reforms, made by the II Vatican Council. One of the two windows which are located in the transept, pictures the Procession of the Holy Ghost and the other one pictures those persons who were canonized or beatified in the recent past. 

drkuktartegribazilika27.jpg

drkuktartegribazilika28.jpg

drkuktartegribazilika29.jpg

"A szentélyt püspöki trónus, főpapi, kanonoki székek övezik. Elől a szembemiséző oltár, bal oldalt a szószék, jobb oldalt a kisorgona található."

"The episcopal throne and the prebendal chairs line around the shrine. The altar is in the front part, the pulpit is on the left and the small organ is on the right. "

drkuktartegribazilika30.jpg

A vitrinben található leírás szerint az "épület három hajós, melyet középen egy kereszthajó metsz át, metszéspontban a nagykupolával. Az altemplom a kereszthajó alatt helyezkedik el. (...) Az altemplom Hild József egyik legremekebb alkotása. A három helyiség a kereszthajó alatt fekszik. Legbelül egy nyolcszögletű helyiség közepén az építtető Pyrker érsek szívét rejtő vörös márvány sírkő. (...) Az apszis - a szentély - a főhajó nyugati végében a főbejárattal szemben van. A főoltár képe Szent Jánost ábrázolja." 

"The building has got three aisles crossed by a transept in the middle with the big dome in the intersection. The undercroft is under the transept. The apse-or shrine is in the western end of the nave opposite the main entrance. In the picture of the high altar Saint John can be seen.

drkuktartegribazilika31.jpg

drkuktartegribazilika32.jpg

"A nagyorgona a kórussal, szintén a főhajóban található, a főbejárat fölött. (...) A Székesegyház első orgonáját az 1864-ben elkészült új orgona váltotta fel. Az új három manuálos orgonát Ludwig Mooser salzburgi orgonaépítő készítette, több más hazai (pl. az esztergomi székesegyházi) orgonával együtt. Ez az orgona 52 változatú (regiszteres) volt. A szinte játszhatatlanul nehéz billentése miatt (már Mooser is tervezte, ám halála megakadályozta) többször átalakították. Először csak szerkezetében (a könnyebb játszahtóság okán) az 1800-as évek végén a Rieger orgonagyár, majd 1912-ben, szerkezetében, hangterjedelmében és regiszterszám növelésével az Angster (pécsi) orgonagyár. További bővítéseit 1964-ben Erdősi József, Gyöpös László és Gonda Nándor budapesti orgonaépítő mesterek végezték 100 változatúra, majd 2000-ben 104 regiszteresre a budapesti Váradi és Fia végezte. Magyarország legnagyobb egy szekrényben lévő orgonájaként tartják számon."

"The big organ with the choir can be found in the nave above the main entrance." The first organ had been replaced by the new one which was built in 1864 by organ builder Ludwig Mooser from Salzburg. This one had 52 pistons. It 's structure has been reshaped at the end of 1800s by organ builder factory Rieger, then in 1912 by organ builder factory Anger from Pécs. In 1964 it was improved to 100 pistons by József Erdős, László Gyöpös and Nándor Gonda from Budapest, then to 104 pistons by Váradi and Son from Budapest. This organ is the biggest organ in Hungary which is placed in one case.  

drkuktartegribazilika33.jpg

drkuktartegribazilika34.jpg

drkuktartegribazilika35.jpg

drkuktartegribazilika36.jpg

drkuktartegribazilika37.jpg

drkuktartegribazilika38.jpg

drkuktartegribazilika39.jpg

drkuktartegribazilika40.jpg

drkuktartegribazilika41.jpg

drkuktartegribazilika42.jpg

drkuktartegribazilika43.jpg

drkuktartegribazilika44.jpg

drkuktartegribazilika46.jpg

drkuktartegribazilika47.jpg

"A déli mellékhajó a Szent Mihály oltárral zárul, míg az északi oldalon a kovácsoltvaskapuval zárt Könnyező Mária Kápolna található."

"Saint Michael!s alter is at the end of the southern aisle. In the northern part the Tearful Mary Chapel can be found with the wrought iron gate."

drkuktartegribazilika49.jpg

drkuktartegribazilika50.jpg

drkuktartegribazilika51.jpg

"A bazilika impozáns külsejét már az elhelyezkedés is fokozza. A szemközti Líceummal egy tengelyen, közös teret alkot, mintegy közös szellemiséget hangúlyozva."

"The impressive enterior of the Basilica is intensified by its location. The Lyceum is opposite the Basilica and there is a common square between them emphasizing the spirituality they share."

drkuktartegribazilika52.jpg

drkuktartegribazilika54.jpg

drkuktartegribazilika55.jpg

"A főbejárathoz széles, kétszakaszos lépcsősoron jutunk, a korinthoszi oszlopok által tartott timpanon alatt. Itt található a betérő számára a felszólítás: Jertek imádjuk az Urat!"

"Wide stairs consisting of the two sections lead to the main entrance and they are lined by Corinthian columns, which support a tympanum. Here the visitor can see the following notice: Come to adore the Lord!"

drkuktartegribazilika22.jpg

drkuktartegribazilika56.jpg

drkuktartegribazilika57.jpg

drkuktartegribazilika58.jpg

drkuktartegribazilika59.jpg

Remélem a fentiek meghozták a kedvedet, hogy Egerben járva megtekintsd a székesegyházat is. Ne felejtkezzünk meg ugyanakkor a DRKUKTART blogról sem. Ne maradj le az újdonságokról, kövesd a DRKUKTART oldalát a Facebook, az Instagram vagy a Bloglovin segítségével!

Szép napot!

Once you visited Eger, I hope you are interested in visiting the basilica as well according to my pictures. Don't forget following DRKUKTART on Facebook or Instagram to get new feeds more times a week. Follow my blog with Bloglovin!

Have a great day!

DRKUKTA

3 komment

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2015.03.12. 16:13:30

Nagyon terjedelmes összefoglaló, bár furcsának találom, hogy egyes információk vagy csak magyarul, vagy csak angolul voltak olvashatók.

whowho 2019.07.15. 09:55:16

Már a legelején van egy hiba, miszerint 6 év alatt épült. Ez így nem igaz, hanem 1831-1836-ig épült konkrétan, utána már csak a külső és belső díszítések zajlottak. Amúgy latinul is ki van írva a homlokzatra, hogy: "Decursu unius lustri exstructa" - öt év alatt felépítve... Ha már nekifogunk egy ilyen leírásnak, érdemes lenne utánanézni jobban.

drkuktart 2019.07.15. 10:07:29

Kedves @whowho! Köszönöm az észrevételt és a jótanácsot. Ugyanakkor ha már kommentelgetünk érdemes lenne jobban megnézni a blogbejegyzést (beleértve az érintett részhez kapcsolódó idézőjeleket és a szövegértelmezést, amely egyértelműen utal a felhasznált és belinkelt forrásra, ami nem más mint az Egri Bazilika honlapja: www.eger-bazilika.plebania.hu/bazilika.html ). Amennyiben az Egri Bazilika honlapán található, szövegszerűen idézett 6 éves időtartam téves, javaslom az impresszumban szereplő egri Belvárosi Főplébánia felé jelezni az észrevételt. A honlap változása esetén - amennyiben tudomásomra jut - megteszem jómagam is a szükséges változtatásokat. További jó napot kívánok.
JOGI NYILATKOZAT KAPCSOLAT Copyright © 2005-2020 Drkukta - Drkuktart. Minden jog fenntartva. Bármilyen célra történő felhasználása csak a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.⎪All rights reserved. Do not use or reproduce without permission.
süti beállítások módosítása