HAJTÓVADÁSZAT PEST KÉSŐKÖZÉPKORI VÁROSFALA UTÁN (Chasing the remains of the late medieval city wall of Pest)

2015. január 21. 00:08 - drkuktart

drkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall01i.jpg

Láss is, ne csak nézz. Lehetne ez a mottója a pesti (ún. kettes számú) későközépkori városfal után való laza kutakodásomnak. Ennél frappánsabb mondatot aligha találhatnék, miután a városfal maradványai a Múzeum körút mentén és körül, mindenütt ott leledzenek, hol eltakarva, hol beépítve, hol megmutatva még fennálló részeit. Annyiszor, de annyiszor elmentem már a jelzésére állított táblák mellett egészen két héttel ezelőttig, amikor is a Királyi Pál utca 13/b. szám előtt szorongattam levesemet, és bambultam az előttem magasodó házfalra. Na ekkor láttam meg a FALAT.

drkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall02i.jpg
Egyedülállónak minden bizonnyal nem mondható felfedezésemet tettek követték, ugyanis a kulcs letéteményese, az Imagine Budapest jóvoltából bejutottam a Városfal emlékhelyre. A ketteske a kulcsot őrző csapat irodája nyitvatartási idejében mindenképpen megtekinthető, egyébként pedig előzetes egyeztetés szükséges. Egy kis emberi interakció és már bent is vagy a 2014 szeptemberében ismét megnyitott, szépen felújított emlékhelyen. Itt a viszonylag jó állapotban lévő falon túl metszetek és egy aprónak aligha nevezhető dombormű mutatja a városfal épülését-alakulását-egykori vonalát képekben. Tizenöt percnél tovább nem nagyon marad az ember, miután nem beszélhetünk egy hűde nagy falszakaszról. Mindamellett a múlt ezen több százéves emléke láttán elgondolkodtam, hogy micsoda kincsek is lapulnak ékes fővárosunkban, és tudatosan elkezdtem - hacsak a vizualitás szintjén is -, de kutatni - kemény két hét alatt - hogy vajon közterületen és majdnem közterületen hol látható még a fal. Konklúzióként elmondható, hogy sajnos nem sok helyen: leginkább a Bástya utca 1-3. szám alatti foghíj telken (parkoló és óvodai játszótér). Ugyanakkor, ha vagyunk vagy voltunk oly' szerencsések, hogy a Duna és az Astoria között meghúzódó társasházakba bebocsátást nyertünk, akkor több helyen megszemlélhetjük avagy megszemlélhettük a falmaradványokat. Én leginkább kukkoltam, illetve előkerestem azon képi emlékeimet, amikor épületbejáráson jártam (például az Astoriához közel álló Lottó házban). Korábbi tudatlan elmeállapotomat és tájékozatlanságomat rendkívül szépen példázza, hogy mind a Bástya utcai parkoló, mind a Lottó ház kapcsán szimplán ramaty állapotú kerítésnek, tűzfalnak fogtam fel az építéstörténeti jelentőséggel bíró több száz éves falakat, annak ellenére, hogy százszor elmentem többek között az Astoriánál, a Ferenczy István utcában és a Kecskeméti utcában kiállított emléktáblák mellett, ugyanúgy mint a pár éve felújított Fővám tér díszburkolatán is anélkül lépdeltem, hogy ráeszméltem volna a Nyitott Kapu feltételezett helyét jelölő eltérő burkolat jelentőségére. Tudom, tudom….drkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall03i.jpg

drkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall04i.jpgdrkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall05i.jpgdrkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall06i.jpg

drkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall07i.jpgdrkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall08i.jpgHogy legyen kevéske fogalmunk és vizuális elképzelésünk arról, hogy hol is húzódott és milyen terjedelmű volt a városfal, ne legyünk restek ide kattintani, amely nagyszerű oldalon megtaláljuk Pest belterületének 1785-ból származó kataszteri térképét, amely teljes egészében megjeleníti a későközépkori városfal vonalát és kapuit, azok elnevezéseivel együtt. Az előbb említett térkép annyira nagyszerű, hogy könnyen azonosíthatjuk az alatta megbúvó Google térkép segítségével a mai pesti terepviszonyokat is, ami nagyszerű viszonyítási alapként szolgál. A ketteske történetének rövid bemutatására az Elektronikus Periodika Adatbázis Archívum honlapján fellelhető nagyszerű, a Pesti ásatások (BEszámoló a középkori Pest város területén végzett régészeti kutatások eredményeiről) címet viselő, Irásné Melis Katalin nevével fémjelzett tanulmány egyes részleteit hívnám segítségül: "Pest középkori topográfiájának vizsgálata során a mai Belváros alaprajza szolgál kiindulásul. Az utcahálózat, a városközpontok elhelyezkedése a középkori formájában maradt meg, néhány esetben még a kora-Árpád-kori részletek is felismerhetők. A későközépkori városalaprajz szakaszos fejlődés eredménye, amelynek egymástól jól elkülökíthető periódusai vannak. A legkorábbi, X.-XI. sz.-i településmagok ismeretlenek, a XII. sz. végétől 1241-ig terjedő időszakból vannak a legkorábbi konkrét adataink, amikorra már kialakultak a város végleges alaprajzi jellegzetességei, központjai, utcahálózata, s felépültek a város világi és egyházi épületegyüttesei. A város későközépkori terjeszkedése, területnövekedése a városalaprajz szerkezetén mit sem változtatott, mivel az új városfalat (értsd: a jelen bejegyzésben fotózott későközépkori falat - bloggerke), a II sz.-t a korábbival párhuzamosan építették fel. (…) A XV. sz. közepén, vagy a század második felében újra szükségessé vált a város határainak rendezése. Ekkor még ismerték a korábbi fal irányát, talán látható részletek is megmaradtak. Az új falak irányát a korábbival párhuzamosan jelölték ki, figyelembevéve a régi falak külső oldalán kialakult városrészek határait is. A középkori városkapuk a Hatvani és a Kecskeméti kapu külső oldalán már nem találunk középkori emlékhelyeket, egyenlőre csak a Váci kaputól jóval É-ra, a József nádor tér D-i felében sikerült középkori réteget találnunk. (…) A későközépkori város É-i felében a kisebb házak alapfalai közül kiemelkednek a Régiposta utca - Váci utca sarkán lévő torony 4,1 méteres falai. (…) A városfal és a kapuk megépítésével véglegessé vált a középkori utcahálózat. Az É-D.i, a Váci utca Ny-i harmadában húzódó főútvonatl és a Hatvani kaputól a plébániatemplom körüli főtérre vezető K-Ny-i főútvonal mellett a Kecskeméti kaputól a Kecskeméti utca D-i felében vezető útvonal a város 3. tengelyévé vált, a Károlyi utcán keresztül folytatódott a Petőfi Sándor utcában. A főutak mentén helyezkedtek el a gazdagabb pesti polgárok és földesurak kőházai, helyenként kiemelkedő kőfaragványokkal díszítve. (…) A város épületei a török uralom alatt teljesen elpusztultak, ami megmaradt az pedig fokozatosan beépítésre és elbontásra került. Ma már a középkori város épületeinek lapfal részletei is egymás után semmisülnek meg a modern város egyre fokozottabb tempójú építkezései során. Pest legrégibb épületeiből csak a belvárosi templom és a későközépkori városfal egyes szakaszai maradtak fel, szerény emlékei hazánk egyik legjelentősebb középkori városának."drkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall09i.jpg"Bp. V. Bástya u. 17-19-21. - Királyi Pál u. 13/b. Ezen az összevont telektömbön a városfal majdnem 30 méter hosszúságban maradt meg, legnagyobb magassága 8 m, a mai udvarszinttől 6.3 magasságban látható. A falszakasz feletti 9 pártafog a jellegzetes lőrésekkel majdnem teljes, csak a legfelső fedőkövek hiányoznak. A pártázat belső, középkori falsíkja sértetlen, a városfal lefaragását a gyilokjáró szintjénél kezdték megm csak egy keskeny, 1,4 m-es szakaszon maradt meg a városfal egész, középkori belső falsíkja."drkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall10i.jpg

drkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall11i.jpg

drkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall12i.jpg"Bp. V. Bástya utca 1-3-5.: Az 1970-es évek elején lebontották az itt álló házakat s ezáltal a városfal belső oldalának közel 40 méteres szakasza került feltárásra. Mivel az a falszakasz 3 telek K-i határát jelentette, ezért a belső, középkori falsík egyenlőtlen minőségben maradt meg, attól függően, hogy az egyes telkeke mennyire használták fel az újkori építkezések során. (...) A Básty u. 1. sz. telken a városfalat a pártázat belső falsíkjáig lefaragták. (...) A lőrések, felső, középkori keretkövei mind a helyükön maradtak. A 3. sz. pártafogban alig rongálódott meg a lőrés belső falsíkja, a középkori vakolatból összefüggő foltok borítják. A Bástya u. 3. sz. telken megmaradt a városfal belső, középkori falsíkjának több jellegzetes részlete is. A falmagot, szabályos, kváderkövekből álló borítás fedi- A elek D-i végén, 1,20 m szélességben előkerült a gyilokjáró enyhén lejtő, sértetlen járószintje is."drkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall13i.jpg

drkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall45.jpg

drkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall14i.jpg

drkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall15i.jpg"Bp. V. Kecskeméti utca 1-3. sz. előtt, úttest. Kecskeméti kapu maradványai. A Calvin téri aluljáró és METRO állomás építésének földmunkálatai során a munkagödörben előkerültek a kaputorony alapfalai. A középkori kaputorony a jelenlegi Kecskeméti utca végén, az úttest Bástya utca felé eső harmadában helyezkedett el (...) A kváderkövekkel borított falak a mai útburkolat alatt 90-110 cm mélységben jelentkeztek. (...) A kaputoronyhoz tartozó rondella szinte teljesen megsemmisült az új és legújabbkori építkezésekkel."drkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall16i.jpgdrkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall17.jpgA városfal maradványai láthatóak a Mercure Budapest Korona Hotel gazdasági bejáratánál és parkolójánál is. A tanulmény ekként szól erről a területről: "Bp. V. Magyar u. 48-50. (1970): A telkeken álló házak lebontása után a középkori városfal 28 méteres szakasza vált láthatóvá, azonban csupán egyetlen helyen, a két telek határán 70 cm szélességben maradt meg az ép, középkori belső falsík. A többi részen nagyon lefaragták. (....) A 48. sz. telken (...) a fal két oldalán (...) néhány Árpád-korinak tűnő, de eléggé jellegtelen kerámiatöredék, és egy bécsi bélyeges, XIII-XIV. sz.-i ausztriai fazékperem töredéke jött elő."drkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall18ii.jpg

drkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall19i.jpgMagyar utca.drkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall20i.jpgdrkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall21i.jpgFerenczy István utca.drkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall22i.jpg

drkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall23i.jpg

drkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall24i.jpg

drkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall25i.jpgA tábla felirata szerint: "Ez a faldarab Pest város középkori bástyafalának részlete, mely a ház udvarán folytatódik. Pest város bástyafala a XV. században épült. A mai belvárost vette körül, és a Dunától, a mai Fővám térről a belső körutak és a Deák Ferenc utca belső oldalán a háztelkek határvonalán a Dunáig vonult. a XVIII. században két oldalról házakkal körülépítették, a főútvonalak torkolatában álló kapuit és tornyait lebontották. A városfal hosszabb és épebb darabjai a Királyi Pál utca 13. B. számú ház udvarán láthatók."drkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall26i.jpgMagyar utca. drkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall27i.jpgdrkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall28i.jpg"Bp- V. Múzeumm körút 9-11. V. Magyar u. 10-12-14. Ferenczy István u. 28. A Múzeum körút 9-11- sz. telkek Ny-i határán húzódó középkori városfal szakasz még a XIX. sz. elején is szabadon állt. A 11. sz. telek Ny-i tűzfalában lévő falszakaszt az 1940-es évek elején feltárták és kiegésztették, a fal pártázatával együtt mindkét oldalról megközelíthetővé vált ismét. (...) A Múzeum körút 9. sz. telken sokkal rosszabb állapotban került elő a csatlakozó falrészlet, a pártázatot egészen lebontottál, a faltető magassága az udvarhoz képest csak 4 m volt."

drkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall29i.jpg

drkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall30i.jpg

drkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall31i.JPG

drkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall33i.jpg"Bp. V. Kossuth Lajos u. 19. előtt, járda, úttest. HATVANI KAPU maradványai. Az Astoria aluljáró METRO állomás építésével kapcsoaltos földmunkák során kiásott munkagödörben előkerült a kapu előtti rondella részlete, a korábban elkszített közmű áthelyezésekkel pedig több helyen átvágták az 1808-ban lebontott kaputorony alapfalait. A középkori kaputorony a Kossuth Lajos utca végén, nem az utca középtengelyében állt, haem közvetlenül az Astoria szálló épülete mellett, illetőleg belenyúlt a szálló épülete alá."drkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall32i.jpg

drkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall41.jpg

drkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall34i.jpgMúzeum körút.drkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall35i.jpg

drkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall42.jpg

drkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall43.jpg

drkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall44.jpg
drkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall36i.jpg"A D-i dunaparti rondellából a jelenkori építkezésekkel kapcsolatos földmunkák során nem kerültek elő részletek, ismeretlen a városfal legdélibb szakaszának pontos iránya és elhelyezkedése is. A metszetek és egyéb térképek tanusága szerinta  várost a Duna felől is fal övezte. Az É-i dunaparti rondellából induló fal a Régi posta utca végén egykor állott un. Színházi rondellába futott. A XIX. század első felében elbontott rondellából jóformán semmi sem maradt (....) A várost félkörben övező faltól jóval gyengébb építésű volt az É-D-i irányú dunaparti fal, esetleg helyenként csak palánkszerű lehetett."drkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall37i.jpgdrkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall38i.jpgdrkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall39i.jpgdrkuktartkkozepkoripestivarosfalcitywall40i.jpgAz itt bemutatott maradványok közelről sem szemléltetik a későközépkori városfal teljes vonalát. A bejegyzés csupán a Fővám tértől az Astoriáig terjedő szakasz azon részeit foglalja magában, amelyek közterületen találhatóak vagy onnan láthatóak, avagy olyan zárt ajtók mögött helyezkednek el, ahova korábban volt szerencsém bejutni. Remélem ezzel a rögtönzött kis túrával meghoztam kedveteket, hogy nyakatokba vegyétek a várost, kicsit jobban kinyissátok szemeteket és rácsodálkozzatok fővárosunk csodálatos és gazdag építészeti örökségére. Ugyanakkor velem karöltve is felfedezheted a világot, ha követed a DRKUKTART oldalát a Facebook, az Instagram vagy a Bloglovin segítségével!

Jó felfedezést kívánok!

Follow DRKUKTART on Facebook or InstagramFollow my blog with Bloglovin!

Have a peaceful weekend!

DRKUKTA

4 komment

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Pirx pilóta · http://late-modern.blogspot.hu/ 2015.01.22. 09:01:47

Szia, nagyon köszönöm a posztot, nagyon jó és alapos. A pesti Városházával és a városfallal hivatalból foglalkozom úgy másfél éve, és ez az eddigi legkorrektebb sajtóbeli összefoglalás. A Városháza Károly körút felőli, jelenleg üres, illetve parkolóként működő udvarában is van egy közel 200 méteres szakasz, bár inkább csak alapfalak, és néhol 1-2 méter magas felmenő szerkezetek (a jelenlegi terepszint alatt). Amikor lebontották a korábbi gazdasági épületeket pár éve, szintén az általad is idézett Irásné M. K. tárta fel. Most visszatemetve várja, hogy egyszer majd be lehessen mutatni.

Talán egy összefüggés, ami ugyan egyértelmű, de nincs leírva, a Kiskörút nem véletlenül alakult ki ott, ahol van: a késő-középkori falat sokáig nem engedte lebontani Pest város tanácsa, így a terjeszkedő város első falon kívüli házsorát a falnak építették háttal, és előttük alakult ki, a falhoz tartozó városárok betemetése után a Kiskörút mai nyomvonala. Ezért vannak a fal maradványai a körúti házak belső udvarában...

Egy másik érdekesség: a közép- és újkorban a kórházakat a városon kívülre építették a fertőző betegségek miatt. Így került a mai Rókus kórház a falon kívülre, a mai Astoria helyén lévő Hatvani kapun átvezető, hatvani országút, a mai Rákóczi út mellé, jó messzire a falon túl...

"Egyeske" meg, legjobb tudomásom szerint csak egy rövid szakaszon, a Városház utca és a Szervita tér sarkán került elő egy közműárokban, egyébként a Városház utca nyomvonalát követte ezen a szakaszon.

Írsz a budai falról is? A Városfal étteremnél és a Bem téri Külügyminisztériumban lehet látni a maradványait...

Egykéthá 2015.01.23. 11:10:35

Kedves Szerző! Nagyon örülök az alapos cikknek. Csak egy picike kiegészítés. 2011-ben, majd (mivel az első kiadást szétkapkodták) 2013-ban is megjelent A régi pesti városfal mentén c. ismeretterjesztő kiadvány, egyfajta sétakönyv, amit régészek, történészek írtak. Többek között a cikkben említett Melis Katalin közreműködésével. A városvédő egyesület kiállításokat, előadásokat, a fal teljes hosszát bejáró városi sétákat is szervezett. A Királyi Pál utcai kiállítást a Budapesti Történeti Múzeum készítette sok-sok évvel ezelőtt. Az Imagine csak a kulcsot őrzi. A Magyar Narancs néhány hónapja több oldalas cikket közölt a városfalról.

drkuktart 2015.01.24. 11:54:41

Kedves @Pirx pilóta! Köszönöm az építő hozzászólást és az új információkat. A kiskörútról valóban írhattam volna, de a Rókus elhelyezkedéséről nem is tudtam. Olyan szép és hatalmas terjedelmű téma ez, hogy kicsit gondban is voltam, hol ragadjam meg, de az élet elintézte helyettem, így azokhoz a szakaszokhoz kerestem elsősorban írásos dokumentációt, ahova el-, illetve bejutottam. Melis Katalin írása remek! Még egyszer köszönöm a kiegészítést! Budán is megnézem majd a falat magamnak a közel jövőben.

drkuktart 2015.01.24. 11:57:19

Kedves @Egykéthá! Köszönöm az építő jellegű hozzászólást, számos számora új dolog van benne. Igen, az Imagine Budapestről én is írtam, hogy ők csak letéteményesei a kulcsnak. A régi pesti városfal mentén c. munka érdekfeszítően hangzik, utánanézek. Köszönöm!
JOGI NYILATKOZAT KAPCSOLAT Copyright © 2005-2023 Drkukta - Drkuktart. Minden jog fenntartva. Bármilyen célra történő felhasználása csak a szerző előzetes írásbeli hozzájárulásával engedélyezett.⎪All rights reserved. Do not use or reproduce without preliminary written permission.
süti beállítások módosítása