BUDAPEST REJTETT ARCAI: VÁCI ÚT 6. (Hidden faces of Budapest: Váci road 6.)

2017. november 16. 23:09 - drkuktart

drkuktart_budapestvaciut6_01.JPG

A helyzet abszolút nem egyértelmű, teszveszvárosunk csodálatos épületein cikázó tekintetünk a mennyei puttók és a föld méhének kincsei között félúton, a XIII. kerületi Váci út 6. szám alatti házon pihen meg.

Nem volt ez mindig így, különösen nem 1895. előtt, mikor a terület a Hagnemacher féle Unio gőzmalom peremére esett. Szerencsére azonban élt kötünk egy Wellisch Alfréd építész és egy Schomann Antal építőmester, akik 1895. és 1896. között megálmodták, majd megvalósították az akkor Budapest V. kerületéhez tartozó Váczi úton ma is álló,a világra gazdagon díszített felülvilágító-, és lépcsőházi ablakokkal csodálkozó és cifra kovácsoltvaskapukkal nyitó épületet. Az épület szó helyére egy …..-féle ház elnevezés kiált, de bármennyire is rá ment nettó négy napom az internet bugyrainak böngészésére, a kép inkább csak sejteti a múltat, nem pedig elénk tárja.

Így hát nevezzük Wellisch-féle épületnek, de ebben az elnevezésben, úgy mint a lent kifejezetten sejtetett részletekben lehetnek félresejtések, így akár illethetnénk Schomann-féle jelzővel is. Ebből kifolyólag uram bocsá', ha bármit mellégépeltem az alábbiakban, ennek fennállása esetén csak szólok, hogy egy megértő és kifogástalan stílusú kiigazítás több mint jóleső érzéssel töltene el. 

drkuktart_budapestvaciut6_02.JPG

1883. körül a mai Bajcsy-Zsilinszky út még Váczi út néven vezetett ki a városból, folytatásával a ma is Váci út elnevezést viselő útszakasszal egyetemben. Ez utóbbi az utamba kerülő e-levéltári anyagok tanúsága szerint volt, hogy a külső Váczi út nevet viselte.

L-alakú épületünk tehát 1896-ban épült fel bérház funkcióval. Mielőtt túlságosan előrerohannánk az időben és a megépítést követő időszakok felújításaira koncentrálnánk - legalábbis arra, ami a töredékben elérhető netes anyagok alapján sejthető - vegyük górcsó alá, mit is mond a ház lépcsőházában kifüggesztett tábla: "Az épület Váci úti főhomlokzatát közép- és sarokrizalitok tagolják. A sarkot hengeres pavilon hangsúlyozza, az oldalhomlokzaton a sarokpavilonhoz kapcsolódik a rizalit. A középrizalitot díszítő, több emeletet egybefogó oszloprend tetején eredetileg - az archív fotón is látható - szobrok álltak. A földszint és az első emelet felett is egyszerűbb, a harmadik emelet felett erősebb osztópárkány, legfölül konzolsoros főpárkány húzódik. A földszinten félköríves záródású üzletportálok találhatók rejtett mezzaninnal. A főhomlokzat középső tengedélyben nyílik a kovácsoltvaskapu, üvegezett szárnyakkal és felülvilágítóval. A kapualj stukkódíszes, a lépcsúházbaés az udvarra vezető ajtók felülvilágítója díszesen üvegezett. A kapualjból jobbra nyílik a lépcsőház háromkarú lépcsővel. A lépcső és a függőfolyosó korlátja, a liftajtók gazdagon díszített kovácsoltvasból készültek." Udvarának déli oldalán egyemeletes irodaház áll.

Egyéb, konkrét információ híján kénytelen voltam a fejemet gondolkodásra használni. Sokat töprengtem, hogy mire véljem a Váci úti kétszárnyú, kovácsoltvas kapuján csücsülő egy-egy angyalkát, akik egy-egy (lúd?)tollat tartanak jobb, illetve bal kezeikben. A másik kéz sem marad tétlen: egyikük egy bányászéket, másikuk egy fogaskereket tart az ujjai között. A kapun belépve ugyanígy a sztori felgöngyölítésére késztetett az építész és az építőmester neveivel szemben jobb kéz felől a falba épített táblán egy-egy bányászcsákány és kalapács közé vésett "Szerencse fel!" mondat, ami a bányászhimnusz első sorára utal.

Bár az interneten kívül az építési engedélyezési dokumentáció a 2333. számú kisdobozban rendelkezésre áll, a neten található információk alapján maximum arra van esélyünk, hogy irányba helyezzük magunkat.

Az e-levéltárban fellelt tájékoztató adatok szerint: "XIII. Váci út 6. (Katona József utca 2/a sarok) - négyemeletes bérház, gépfelállítás, lift ("Frankl Vasudvar") 1895-1896. (Wellisch Alfréd), átalakítás 1906., 1911., 1936., 1942 (csak határozat), vasszerkezetű raktár 1908. (Gaál Bertalan), üzem átalakítás ("SUM" Autópneu Regenerátorgyár és Javító Üzem) 1926., (Ungár Bertalan Bőrönd- és Bőrdíszműáru Üzem) 1940., portál (rádióüzlet) 1931., 1948., garázs átalakítása (1937 - csak határozat), üzlet-átalakítás (Fuchs Imre kalapos) 1940 - csak határozat), óvóhely 1940."

drkuktart_budapestvaciut6_03.JPG

Bár a Frankl Vasudvart a fenti jegyzeten túl a mindent nem tudó net nem használja, sikerült kibányászni, hogy ez bizony az 1893-ban még a VI. kerületi Nagymező utcában lakcímmel rendelkező Frankl Hermann vaskereskedő, mint a Frankl A. Hermann és Fiai cég beltagjának cégét jelentheti. A Frankl-féle vasudvar kapcsán az összehordott adatokból szépen lassan bontakozik ki, hogy a Frankl A. Hermann és Fiai cég a "Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898"-as kiadása szerint - ha nem korábban, akkor - már 1898-ban, azaz az épület elkészültét követően két évvel a Wellisch-féle házban bejegyzett székhellyel rendelkezett és -, ha nem tovább, akkor - legalább 1928-ig itt is maradt. Akkor valószínűleg már maga az a tény is menő volt, hogy telefonszáma(i) volt(ak) a nagykereskedő cégnek, ugyanakkor a mai őrületből visszatekintve mégis megmosolyogtat, hogy a Váczi úti céget a kor embere a 72-37-es négyjegyű telefonszám tárcsázásával elérhette.

Ezek alapján lehet, hogy nem botorság azt feltételezni, hogy már maga az épület is Frankl A. Hermann megrendelésére készült. Erre utalhat az is, hogy nem csupán a bányász jelképek (bányászék és -kalapács), de a végtermék (fogaskerék) is megjelenik a többek között vasból készült díszítéseken, kovácsoltvas kapukon között. drkuktart_budapestvaciut6_04.JPGNem a Frankl-féle Vasudvar az egyedüli nehézipari cég, aminek működése a házhoz kötődött. A Budapesti Czim- és Lakásjegyzék 1912-es kiadványa szerint a Munktell Maschinen Handels Actiengesellschaft, azaz a Munktell gépkereskedelmi részvénytársaság, valamint Aczél, Stromayer és Székely szerszámgépkereskedők székhelyeit is ide regisztrálták. 
drkuktart_budapestvaciut6_05.jpg

1929 májusában már szó esik a házhoz kapcsolódóan az építési engedélyezési tervdokumentációk kapcsán említett "Sum autópneu regeneratorgyár és gummijavitó üzem"-ről is, ami kapcsán immár az 143-41-es ötjegyű telefonszámot jegyzi a címjegyzék. A 'cz' és 'c' betűk tekintetében az írásmód következetlennek tűnik ugyanis egyazon évben simán használja mindkettőt, közös, hogy a kerület továbbra is az V.drkuktart_budapestvaciut6_06.JPGdrkuktart_budapestvaciut6_07.jpgdrkuktart_budapestvaciut6_08.JPG
De nem csupán a nehéziparban utazó cégeknek szolgált székhelyül a ház. Itt vagy innen igyekezett felvirágoztatni üzletét többek között egy ügyvéd, egy vegyeskereskedő éppen úgy mint egy rövidáru-ügynök, a Rottenbiller utca után pedig Fuchs Imre kalapos is, akinek nem csupán kalapboltja, hanem egyenesen kalapüzeme volt ezen a címen legalább 1940-1943. között.drkuktart_budapestvaciut6_09.JPG

Sőt, olyan előkelőnek tűnő egységek mint egy báliroda is helyet kapott itt. "Az Országos Vitézi Szék bálját 1930. évi február hó 8-án Budapesten a Vigadó nagytermében a szokásos fényes keretek között tartja meg. A bál fővédnökségét a Kormányzó úr őfőméltósága és felesége, ezenkívül több közéleti előkelőség vállalta. A meghívókat a bálbizottság folyó hó közepén küldi szét. A bálbizottság kéri azokat, akik meghívóra igényt tartanak, hogy e szándékukat a bálirodával (IV., Váci-út 6., fsz. 7. Telefon: József 399-80) közöljék."drkuktart_budapestvaciut6_10.jpg

A Magyar Országos Tudósító nem hagy kétséget afelől, hogy 1929. sűrű év volt a ház és környéke életében. Weisz András ügynököt februárban megkárosították, így "bejelentette a főkapitányságon, hogy a Váci ut 6 számú házban lévő lakásának ajtajáról a lakatot ismeretlen tettes lefeszítette s a lakásból 900 pengő értékű ruhaneműt elvitt." Ennek köszönhetően a "rendőrség a betörőt keresi".

A Magyar Országos Tudósító kevésbé derűs cikkéből arra is fény derül, hogy a Váci úton egykor villamos futott, hiszen 1929. május 13-án "reggel fél 7 óra tájban Hudacsek István 16 éves tanoncot, aki a Gömb-utca 59. számú házban lakik, egy C. jelzésű villamos a Váci-ut 6 számú ház előtt elütötte. Fején szenvedett súlyos sérülésekkel a mentők a Rókus-kórházba szállították."

Sajnos nem ez volt az egyetlen villamosbaleset, amiről a cím kapcsán megemlékeztek a lapok. A Pest Megyei Hírlap 1977. április 15-i száma szerint "Budapesten  a  XIII. kerület Váci  út  6-8. szám  előtti villamosmegállóban, a kiinduló 3-as  jelzésű  villamos, halálra gázolta Dsvesovics Istvánné 38 éves segédmunkás dunakeszi lakost. A baleset körülményeinek tisztázására és a felelősség megállapítására a rendőrség vizsgálatot indított."

Bár arra nincs adat, hogy a számosság szempontjából a betörési listán mennyire előkelő helyet foglalt el a ház, tény, hogy tettek arról, hogy egy-egy betörés megfelelő nyilvánosságot kapjon. 1931 októberében "Deutsch Dávid szőnyégmegovó vállalkozó bejelentette a főkapitányságon, hogy az elmúlt éjszaka betörtek a Váci-ut 6. számú házban lévő szőnyegmegovó raktárába s onnan 3.000 pengő értékben perzsaszönyegeket loptak el. A rendőrség megindította a nyomozást."

drkuktart_budapestvaciut6_11.jpg

drkuktart_budapestvaciut6_12.JPG

drkuktart_budapestvaciut6_13.jpg

drkuktart_budapestvaciut6_14.JPG

drkuktart_budapestvaciut6_15.jpg

Bár "Ungár Bertalan bőrdíszmű-áru, hartplatte, vulkánfiber- bőrönd gyára" már legalább 1936-tól a házban rendelkezett székhellyel, az e-levéltári adatok alapján a ház gyár miatti átalakítására csak négy évvel később került sor, és a cég ezt követően legalább 1948-ig itt bizonyosan működött. Ha a címjegyzékben elrejtett bájos reklám ("bőrdíszmű áru minden minőségben. Modern gépüzemü erőlemez vulkánfiber és  bőrkoffer gyár") felkeltette az érdeklődők figyelmét, vagány módon már 117-457-es hatjegyű telefonszám tárcsázásával csöröghettek be a gyárba. 

Miután a tevékenységi kör kísértetiesen hasonlít, a székhely pedig azonos, még az is előfordulhat, hogy az Ungár Bertalan féle gyárból a későbbiekben Bőrárukészítő KSZT vált. Ilyen hanyag következtetések keletkezhetnek abból, ha az ember a Somogyi Néplap 1955. február 3-i számában azt olvassa, hogy "A  Balaton  környékén  3-4  szobából  álló  ingatlant  keresünk  megvételre,  vagy  bérbe  szövetkezeti  üdülőnek. Ajánlatokat: Bőrárukészítő KTSZ,  Budapest,  XIII.,  Váci  út  6."

drkuktart_budapestvaciut6_16.jpg

Egy 1965-ös Petőfi Népében megjelent, kissé bárgyúnak tűnő szalagcímmel bevezetett hirdetés szerint itt működött a Fővárosi Vas- és Edénybolt Vállalat szaküzlete. "VIDÉKI EMBER IS SZERETI A KÉNYELMET. Levél megrendelésre utánvéttel is szállítunk szerelvényárukat, kutakat, szivattyúkat, vízvezeték stb. berendezési és felszerelési tárgyakat, alkatrészeket." drkuktart_budapestvaciut6_17.JPG

drkuktart_budapestvaciut6_18.JPG

A rendszerváltás utáni médiumokat olvasva megtudjuk, hogy itt volt a szaküzlete a SHARP Irodatechnika Budapest Kft-nek, aki hirdetéseiben egyrészről már 1992-ben jó megjelenésű és kapcsolatteremtő képességű, saját telefonnal (!) és személygépkocsival rendelkező területi üzletkötőket keresett országszerte, másrészről ma már erősen a múlt részének tekinthető 'managerkalkulátorokat' kínált. Napjainkban a ház utcaszintje csiricsáré, az épület történetéhez sem küllemében sem anyaghasználatában nem illő, környezetidegen arculatú GSM boltnak, internetkávézónak, Tungsram márkaboltnak, kertészeti áruháznak, CIB Bank fióknak ad többek között helyet.
drkuktart_budapestvaciut6_20.JPG

drkuktart_budapestvaciut6_21_1.JPG

drkuktart_budapestvaciut6_22.jpg

drkuktart_budapestvaciut6_23.JPG

drkuktart_budapestvaciut6_24.JPG

drkuktart_budapestvaciut6_25.JPG

drkuktart_budapestvaciut6_26.JPGAz épület ma országos védettségű műemlék és a XIII. kerület legnevesebb házai közé tartozik, mai címe XIII. kerület Váci út 6., sarokház lévén a második címe Katona József 2/a.drkuktart_budapestvaciut6_27.JPG

drkuktart_budapestvaciut6_28.JPG

Ha tetszett a bejegyzés, kövesd a blogot Facebook-on itt és Instagram-on itt vagy a Bloglovin segítségével!

Szép napot!

If you like the post, follow me on Facebook here or Instagram here to be notified about every new post. Follow my blog with Bloglovin!

Have a nice day!

DRKUKTA

Kérlek, hogy tartsd tiszteletben szerzői jogaimat. A Blogon vagy a hozzá kapcsolódó felületeleken megjelenő cikkek tulajdonosa és jogosultja a DRKUKTART bloggere. Ezen szellemi alkotások teljes vagy részbeni felhasználása különösen, de nem kizárólag üzletszerzési, marketing vagy más egyéb kereskedelmi célra a blogger előzetes írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos! 

Please, respect my copyrights. All articles (partly and in full) belong to the intellectual property of the blogger of DRKUKTART. Using any part of the blog (including but not limited photos, articles in part or in full) for any purpose especially for marketing or other commercial reason is strictly prohibited without the preliminary written permission of the blogger! 

Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
JOGI NYILATKOZAT KAPCSOLAT Copyright © 2005-2020 Drkukta - Drkuktart. Minden jog fenntartva. Bármilyen célra történő felhasználása csak a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.⎪All rights reserved. Do not use or reproduce without permission.
süti beállítások módosítása