BUDAPEST REJTETT ARCAI: SZENT ISTVÁN KÖRÚT 20. (Hidden faces of Budapest: Szent István boulevard 20.)

2016. november 24. 08:25 - drkuktart

drkuktartbudapestszentistvankorut20_01.jpg

Nos, ez az a ház, ami nekem extrém sárga. Bár a színhez némi köze van csupán, megjegyzem lépcsőházi rész és az udvar jó állapotban vannak, míg az utcáról a kapuig vezető előtér siralmas és a homlokzatról is hasonlóak mondhatóak el. Ez utóbbiról nemcsak a kopott felület okán - bár ezt a fajta állapotot kifejezetten romantikusnak találom - hanem elsősorban és főleg a homlokzat alsó harmadát beborító mértéktelen mennyiségű cégér és reklámtábla miatt. Na ez az, amit elvetemült igazságosztó és jogalkotó énem rendeletben tiltana meg.

Na, de a kedvcsinálónak kicsit sem megfelelő bevezető után ringassuk magunkat fenköltebb állapotba. 

drkuktartbudapestszentistvankorut20_02.jpg

A ringatózást a homlokzatról készült kép és a kapualj ízlésesnek nem nevezhetően beüvegezett, portékát alig tartalmazó kiratairól lőtt fotó után kezdjük, úgy kicsit őszintébb lesz. Az épületen elhelyezett tábladömping mellett érezzük magunkat szerencsésnek, ha megtaláljuk a bejáratot.drkuktartbudapestszentistvankorut20_03.jpg

Budapest100 honlapján olvasható kutatás legfeljebb első pár sora az, ami a ringatózásra okot ad, hiszen később bekúszik az az undok kirakatsor is a leírásba. Szóval az "épület műépítésze, egyben tulajdonosa Gaál Bertalan volt, az építőmester pedig Hukovszky Mátyás. 1924-ben a Nova Rt. a földszinten és a második emeleten végeztetett átalakításokat. 1928-ban a portálépítkezés megbízója ifj. Stern Sándor volt, az építész Kelemen Henrik. Ugyanebben az évben Salamon Nusi is építtetett portált Kelemen Henrikkel. 1930-ban történt Seres Rezső üzlethelyiségének és portáljának átalakítását a Nova Rt.-nek szintén Kelemen Henrik tervezte. A kapualj kirakatát 1941-ben az Országos ügyvédi és nyugdíjintézet számára Kelemen Tivadar építette. A Vígszínház Gyógyszertár portálépítését 1947-ben Gritofoli Vince építész vállalta. A Víg espresso portálátalakítását is elkészítették, nem tudni pontosan, hogy mikor. Üzletátalakítást 1952-ben Hacker Emil végzett, 1955-ben pedig a fotóüzlet portálja készült el." (Kutatás Bede-Fazekas Janka.)

drkuktartbudapestszentistvankorut20_04.jpg

drkuktartbudapestszentistvankorut20_05.jpg

Arról nem találtam ennél pontosabb leírást, hogy miként változott az épület az idők folyamán. Ám az épületben lakókról, vállalkozást folytatókról, helyiségeket bérlőkről mindig akad pár érdekes szemelvény, ami betekintést enged számunkra a korabeli használati és berendezési tárgyak, közlekedési eszközök, szervek vagy akár foglalkozások világába is.

drkuktartbudapestszentistvankorut20_06.jpg

Így megtudjuk, hogy volt itt szinte illegalitásban működő és szomorú sorsú cipőkereskedő, rettentően izgalmas, lehetséges, hogy kevésbé szépirodalmi könyveket kínáló könyvkereskedő, de a kor marketing eszközét ügyesen használó csillárbolt is:

"Magyar Országos Tudósító , Kényszerességi ügyek Budapest, 1930. április 2. (...) a Weisz Elek /Lipót-kőrut 20/ be nem jegyzett  cipőkereskedő kényszeregyességi ügyében ugyancsak jóváhagyás folytán befejezetté nyilvánították az eljárást, a vagyonfelügyelő díját és kiadását pedig 200 pengőben alapították meg."

"Egy halálra ítélt utolsó napjai a címe annak a regénynek  mely most izgalomban tartja a világot. Az ára  30 kr. Ennek méltó párja az Öngyilkosok tanyája cimü bűnügyi regény ára  50 kr. Harmadik e sorozatban A szerelem mámora címü legújabb  történet.  Az ára 50 kr. Mind a három könyv egyszerre vásárolva csak 1forint, a mely csekély összeg előre küldendő be Barta Lajos könyvkereskedőhöz, Budapest, Lipót- körut 20. szám alá, aki  postadijmentesen  küldi  meg ezt a három szép könyvet." (Forrás itt, Szatmári Friss Ujság, 1902. november (1. évfolyam, 49-78. szám)1902-11-14 / 62. szám)

Bár augusztus 20. 1891. óta munkaszüneti nap, a csillárbolt hirdetése arra enged következtetni, hogy voltak rebellis kereskedők: "Szent István napi látogatók figyelmébe!  Tekintse  meg ifj. Stern Sándor Budapest,  V , Lipót  körút 20. T. 201-65.  csillár  újdonságait. E szelvény  előmutatása 10% engedményre jogosít." (Forrás itt, Eger - napilap, 1929/21929-08-15 / 135. szám)

Ugyanő Szent Imre kapcsán is hirdetett, ám ekkor már mehetett az üzlet, ugyanis elmarad a kedvezményre jogosító kupon: "Csillárbeszerzésnél saját érdekében keresse fel a Szent  Imre ünnepségek  alkalmából  ifj.  Stern Sándort Budapest, Lipót körút 20. Modern, ízléses  áruk,  olcsó  árak, kedvező  feltételek." (Forrás itt, Eger - napilap, 1930/21930-08-15 / 185. szám)

drkuktartbudapestszentistvankorut20_07.jpg

A hirdetéseket böngészve kezd az az érzésem lenni, hogy a ház utcafrontja szinte egy bevásárlóközpont kínálatával csábította a pénzüket elkölteni kívánó személyeket, de még az egyik közlekedési vállalatnak is volt itt fiókja:

"Herzka, Halász és Berger vas- és rézbútorgyár Budapest V. Lipót-körút20. sz. Telefon: 234-98. Alapítva 1886. évben. Gyárt: vas- és  rézbútort, sodronyágy betéteket. kerti-bútort és gyermekkocsikat. Elsőrendű gyártmány! Teljes szállodai, penzió és kávéházi berendezések. Árjegyzék ingyen és bérmentve." (Forrás itt, Esztergom és Vidéke, 19301930-05-04 / 35.szám)

"Ellenőrző pénztár (National) jutányos  áron  eladó STEINITZ  GÁBOR papirkereskedésében  Budapest,  Lipót-körút  20. sz."  (Forrás itt, Esztergom és Vidéke, 19231923-07-22 / 57.szám)

"Százezer emberre számítanak a vasárnapi eukarisztikns körmenetben Több mint tizezer bányász, levente, cserkész, frontharcos vasutas és postás is részt vesz a Katolikus Nagygyűlés körmenetében. - A vidéki résztvevők száma szintén óráról órára emelkedik (...) A vidékiek számára a kedvezményes vasúti igazolványt, amelynek ára 50 fillér s amely a tagsági jeggyeI együtt érvényes, amelynek ára 2 pengő, a Szövetség központi irodájában (Budapest IV. Ferenciek tere 7.) kaphatók, még a Budapest környékiek a csoportos utazásnál engedélyezett féláru menetdíj kedvezményért a Budapest Helyiérdekű Viílamosvasutak Igazgatóságánál (Budapest, V. Lipót-körut 20. sz.) levélneg, vagy személyesen megbízottjuk által jefentkezzenek. A rendezőség központi irodája minden megszakítás nélkül október 10-től egészen október 18-án estig minden szünet nélkül állandó permanenciában van." (Forrás itt, Nyírvidék, 1932 (53. évfolyam, 222-247. szám)1932-10-13 / 232. szám)drkuktartbudapestszentistvankorut20_08.jpg

A házban lakók között volt raktárnok, gépész és malomgondnok is 1891-92-ben, ez utóbbi nem csoda, hiszen ide volt bejegyezve a Magyar általános hitelbankegyesült gőzmalmai, vagy Vereinigte Dampfmühlen der ungarischen allgemeinen Creditbank is. (Forrás itt, Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1891-1892 (7. évfolyam) 6. rész. Lak-jegyzék, és itt, Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1890 (6. évfolyam) 4. rész - Budapesti czégekI. A budapesti kereskedelmi és váltótörvényszéknél bejegyzett czégek.)

Sőt, az előző polgári foglalkozású lakók után évtizedekkel később bizony felsőházi tag is élt e falak között, ami látszólag meglepő, ám az ilyesfajta különbség nem volt szokatlan a korabeli lakók között. (Forrás itt, 1927–1931. évi országgyűlés Freissberger Gyula, szerk.: Országgyűlési Almanach 1927–1931. (Sturm–féle országgyűlési almanach) 2. kötet Felsőház, Bp. 1927.A felsőház tagjainak életrajzi adataiA felsőház tagjainak névsora és lakjegyzéke)  

drkuktartbudapestszentistvankorut20_09.jpg

Mindig izgalmas, mikor évtizedekkel korábbi nyereményjátékok nyereményeiről olvas az ember, hiszen ez is egy igen beszédes korlenyomat. 

"1935. április 27. 20 óra 55 perc A Budapesti Színészek Szövetsége által rendezett és a m.kir. pénzügyminiszterium 112.893/1934 IX. számú rendeletével engedélyezett tárgysorsjáték április 27.-én megtartott sorsolásának az eredménye a következő. ...

(A négy üléses Balilla-gépkocsit nyerte a 16825 szám, a hét darabból álló szobabútorberendezést nyerte a 3107.9, kerékpárt nyertek: 16743, 2673,18799,8468, aranytárgyat nyert 23511, ezüst tárgyakat nyertek 1385,25404, motoroskerékpárt nyertek: 23367, 15547. Festményeket, szobrokat, könyveket, színházjegyeket és autogrammal ellátott művészfnyképeket nyertek:10894,1892, …)

A nyeremények május elsejétől 30.-áig vehetők át a Budapesti Színészek Szövetsége irodájában /V. Lipót körút 20/ délután 3-6 óra között." (Forrás itt, MTI)drkuktartbudapestszentistvankorut20_10.jpg

Az épületben nemcsak a falak, de a burkolatok is rendezettek, ennek ellenére az udvar kövezetét nem tudom mire vélni. A lépcsőházakban a terrazzo burkolat folytatásaként látható eltérő burkolat (esetünkben az utolsó piros-szürke) beszédesen mutatja, hogy az egyes szinteken elhelyezkedő lakásokból miként lett az évek során több, hogyan lett az előszobákból lépcsőházi előtér. drkuktartbudapestszentistvankorut20_13.jpg

drkuktartbudapestszentistvankorut20_11.jpg

drkuktartbudapestszentistvankorut20_12.jpg

drkuktartbudapestszentistvankorut20_14.jpg

drkuktartbudapestszentistvankorut20_15.jpg

drkuktartbudapestszentistvankorut20_16.jpg

drkuktartbudapestszentistvankorut20_17.jpg

drkuktartbudapestszentistvankorut20_20.jpg

drkuktartbudapestszentistvankorut20_19.jpg

A lakásfelosztás természetesen nem érintett minden szintet, így van, ahol látható a bejárati ajtó eredeti helye.

drkuktartbudapestszentistvankorut20_21.jpg

drkuktartbudapestszentistvankorut20_22.jpg

Ha tetszett a bejegyzés, kövesd a blogot Facebook-on itt és Instagram-on itt vagy a Bloglovin segítségével!

Szép napot!

If you like the post, follow me on Facebook here or Instagram here to be notified about every new post. Follow my blog with Bloglovin!

Have a nice day!

DRKUKTA

Kérlek, hogy tartsd tiszteletben szerzői jogaimat. A Blogon vagy a hozzá kapcsolódó felületeleken megjelenő cikkek tulajdonosa és jogosultja a DRKUKTART bloggere. Ezen szellemi alkotások teljes vagy részbeni felhasználása különösen, de nem kizárólag üzletszerzési, marketing vagy más egyéb kereskedelmi célra a blogger előzetes írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos! 

Please, respect my copyrights. All articles (partly and in full) belong to the intellectual property of the blogger of DRKUKTART. Using any part of the blog (including but not limited photos, articles in part or in full) for any purpose especially for marketing or other commercial reason is strictly prohibited without the preliminary written permission of the blogger! 

Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
JOGI NYILATKOZAT KAPCSOLAT Copyright © 2005-2020 Drkukta - Drkuktart. Minden jog fenntartva. Bármilyen célra történő felhasználása csak a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.⎪All rights reserved. Do not use or reproduce without permission.
süti beállítások módosítása