KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI: SÁNDOR-PALOTA (Sándor Palace in Budapest)

2015. szeptember 22. 23:07 - drkuktart

drkuktart_sandorpalotabudapest01.jpg

Évente egyszer, mégpedig a Kulturális Örökség Napjai alatt nyit ki a nagyközönség számára is a Budán található Sándor-palota, ami jelenleg a Köztársasági Elnök Hivalatának ad otthont. Ha éppenhogy lecsúsztunk arról, hogy személyesen is megcsodáljuk az épület megtekinthető részét, akkor több lehetőség közülis választhatunk: lessük szorgalmasan a híradásokat, mert a köztársasági elnökkel kapcsolatos közvetítések egy része innen történik avagy várjunk egy évet. Ha türelmetlenek vagyunk, szerényen ajánlom a Kulturális Örökség Napjain lőtt következő képsorokat. (For English read more.)

Sándor Palace where the Office of the President of the Republic is run, located on Buda side of Budapest and can be visited once a year during European Heritage Days in Hungary. If you missed visiting the Palace last weekend then you have more option to check how does it look like inside: watch broadcasting about protocol or media events of the President of the Republic or if you want to visit Sándor Palace personally then wait one more year. Nevertheless read my post below to check how did I see it during European Heritage Year this year.

drkuktart_sandorpalotabudapest02.jpg

Az esemény második napján az időjárás igencsak kegyes volt hozzánk. Bár a nap a szombatról vasárnapra elképesztő mennydörgéssel, villámlással bevezetett égszakadással indult, késő délelőttől kezdve napsugarak cirógatták a szabadban tartozkódók orcáit. Szükségünk is volt ennyi kényeztetésre ugyanis a Sándor-palotához érkezve az aktuális társadalmi történések is megfűszerezték a Kulturális Örökség Napjai és a Budai Várban zajló Édes Napok pillanatait. Köszönhetően annak, hogy a Quaestor-károsultak képviselői éppen petíciót nyújtottak át a palota falai között az illetékeseknek, a Kulturális Örökség Napjai miatt a palotát látni kívánók serege szép kis kanyargós sorrá duzzadt. Sokan feladták a várakozást, a sorban állók közül többekhez el sem jutott az az információ, hogy vajon mi az ideiglenes torlódás oka, ugyanakkor azok, akik a sorbanállást választották - a turistákkal és az Édes Napok látogatóival egyetemben - akaratlanul is szem és fültanúivá válhattak a Szent György téren zajló tüntetésnek. A petíciót a meghirdetett időponthoz képest mintegy negyedórás késéssel sikerült átadni, a Sándor-palota ezt követően fogadta ismét a látogatókat. A palotában dolgozók rendkívül készségesek voltak, ugyanakkor élőerős idegenvezetés sajnos nem állt rendelkezésre. Információ éhségünket egy igényes szóróanyag volt hivatott részben kielégíteni, de kérdés esetén a termekben szolgálatot teljesítő személyek is igyekeztek felvilágosítást adni. Tekintettel a Sándor-palota jelenlegi funkciójára, nem a teljes épület, hanem csupán csak pár szoba tekinthető meg, de az ezekben a helyiségekben az eredeti berendezésekről készített fotók alapján részben helyreállított berendezés által megtestesített pompa láttán nem nehéz fantáziálásra sarkallni a képzeletet a palota korábbi (esetleg mostani?) berendezését illetően.

The weather was more than nice on the second day of European Heritage Days however the night before was quite stormy. As we had to stand the queue in front of the Sándor Palace before entering more than half an hour - thanks to a demonstration, connected to the Quaestor Case -, good weather and sunshine was more than welcome. Good to know there was no guided tour but you could take a nice leaflet about the building or if you had any question the employee of the Palace were happy to answer you. Taking into consideration that Sándor Palace is used for official purpose and consists of the Office of the President of the Republic not the whole building but only a part could be visited. Nevertheless thanks to the wealthy and perfectly renovated inside of the building it wasn't difficult to imagine how did (or does?) the other parts of the Palace look like.

drkuktart_sandorpalotabudapest03.jpg

A Sándor-palota történetének ismertetéséhez a Köztársasági Elnök Hivatala honlapján található információkat hívom segítségül: "Az 1806-os építésű palotát Sándor Vince gróf rendelte meg. Máig vitatott, hogy tervezője a bécsi Johann Aman volt-e, vagy a Nemzeti Múzeum, a Pesti Vigadó és a Deák téri evangélikus templom híres tervezője, Pollack Mihály. (…) A Sándor-palota puritán eleganciája (…) szöges ellentétben áll a királyi vár tobzódó pompájával, de a csupán néhány évtizeddel korábban épült Várszínház copf stílusához képest is meglepően visszafogott (…).Franz Schams térképészt annak idején annyira megragadta az épület, hogy útikönyvében részletes leírást is adott róla, amelyben a télikert varázsos növényeitől a selyemmel, arannyal gazdagon díszített szobákig mindenre alaposan kitért. Tőle tudjuk azt is, hogy a palotában ekkor már − a korban még igencsak ritkaságnak számító − gőzfűtés és vezetékes víz szolgálta az itt lakók összkomfortos kényelmét. (…) A nemzeti legendárium azonban − a fáma szerint bölcselkedő hajlamú – öreg Sándor grófénál sokkal inkább megőrizte fiának, Sándor Móricnak a nevét, aki akrobatikus lovas mutatványokkal botránkoztatta meg Pestbudát és Bécset, s akit ezért Pesten „ördöglovasnak”, Bécsben „az ördög istállómesterének” hívtak akkoriban. Színes egyéniségét az előkelő körök mindig is kedvelték. Érettebb korára legnagyobb kritikusa, Széchenyi István is megenyhült iránta, amikor az ő példáját követve Móric szintén felajánlotta birtokainak féléves jövedelmét a Lánchíd építése céljára. A szabadságharc után a tér épületeibe állami hivatalok települtek. A Sándor-palotában ekkor a bécsi udvar helytartója, Albrecht főherceg székelt. A palota legnevezetesebb lakója Andrássy Gyula miniszterelnök 1867-ben bérelte ki a kormány számára a Pallavicini családtól. (Később egy csereingatlannal a tulajdonjogot is megszerezte tőlük az állam számára.) Andrássy Ybl Miklós segítségével renoválta az ekkorra már igencsak felújításra szoruló házat, s a földszinten az irodákat, az emeleten pedig a miniszterelnök lakását rendezték be. (…) Ekkoriban állítólag egy titkos folyosó vezetett innen a Várszínházba, ahonnan a háziak nemegyszer Sisi társaságában tértek vissza egy-egy búcsúteára. Később, a puritán ízlésű Tisza Kálmán már nem annyira reprezentálásra, inkább munkára használta a házat. Még kongresszusi küldötteket is fogadott itt. Trianon után a ház első lakója gróf Bethlen István lett. Európát ekkoriban a dekadens-játékos szecesszió divatja uralta. A magyarok azonban a trianoni béke utáni hangulatban inkább egy korábbi, méltóságteljesebb stílust választottak e fontos középület számára. Így döntöttek az empire-klasszicista stílus mellett. 1898-ban, amikor Sisi császárnét a genfi kikötőben szíven szúrta egy merénylő, a megdöbbent magyarok monumentális emlékművel szándékoztak emléke előtt tisztelegni, amit épp ide, a Sándor-palota helyére képzeltek el. Szerencsére a bontásra nem került sor, de egy fotográfusnak, Klösz Györgynek ennek apropóján alkalma nyílt elkészíteni azokat a máig épségben maradt fotókat a belső termekről, amelyekből a mai enteriőrtervezők kiindultak. (…) 1945 telének végén, nem egészen négy évvel azután, hogy Teleki Pál a közelgő háború és a nemzeti jövendő feletti végső elkeseredésében ugyanezen a helyen véget vetett életének, repülőgépek raja érkezett a budai Vár felé bombazáport zúdítva az itt található történelmi épületekre. A Sándor-palotából siralmas kőhalom marad csupán. Ami érték a romok közt megmaradt, azt hadizsákmányként külföldre hurcolták. Az épületet ugyan nem dózerolták le, de a rendszerváltozásig nem méltatták figyelemre. Néhány elhivatott szakembernek köszönhető csupán, hogy legalább tetőt húztak fölé, s az omladozó falakat megtámasztották. A Köztársasági Elnöki Hivatalnak ma otthont adó patinás épület csak 2002-ben épült újjá."

drkuktart_sandorpalotabudapest03a.jpg

 Let's see what we should know about the History and building of Sándor Palace. According to the website of the Office of the President of the Republic 'The palace built in 1806 was commissioned by Count Vince Sándor. It is still contested if its architect was the Vienna-born Johann Aman or Mihály Pollack, the famous designer of the National Museum, the Vígadó Concert Hall in Pest and the Evangelical Church on Deák-square. In his study Péter Farbaky describes the Palace as “an elegant, fine and puritan building without major accentuated elements”. He suggest that those interested when walking in the Castle-district should spend some time gazing at the buildings standing side-by-side here, portraying a nice timeline of architectural tastes. The puritan elegance of the Sándor Palace is for example the complete opposite of the luxurious grandeur of the Royal Palace, but is quite low-keyed even in comparison with the copf style of the Castle Theatre built few decades earlier: “Reserved dignity, elegance, a low-keyed application of classical ornamentation subordinated to architectural forms” – said Ferenc Dávid and also Ferenc Batári. One cartographer, Frank Schams was so captivated by the building at the time that he gave a detailed account of it in his diaries, in which he speaks in fine detail about everything, from the magical flowers of the observatory to the rooms finely decorated with silk and gold. We also know from him that at this time already there was steam heating and running water – considered to be rare at the time - for the convenience of those living here.'It was not the name of the old Count Sándor – who is reported to have been more of a philosopher – that national legendry preserved, but that of his son Móric Sándor who outraged the people of Pestbuda and Vienna with acrobatic equestrian feats and was therefore dubbed at the time a “devil rider” in Pest and the “equerry of the devil” in Vienna. His colourful personality was liked by many in aristocratic circles. His greatest critic, István Széchenyi also relented when at a more mature age he offered half a year’s worth of his revenues for the construction of the Chain Bridge. The buildings in the square were populated with government offices after the Freedom Fight. Prince Albrecht, the governor from the Vienna-court lived in the building at the time. The most prestigious tenant of the house was Prime Minister Gyula Andrássy, who leased it for the government from the Pallavicini family in 1867 (later he obtained ownership rights for the state through a property swap). Andrássy renovated the house, which by then was badly in need of repair with the help of Miklós Ybl and had offices installed on the ground floor, whereas the Prime Minister’s residence was established on the first floor. Purportedly a secret tunnel led from here to the Castle Theatre at the time, from where the tenants returned with Sisi on more than one occasion for a farewell cup of tea. Later on the more puritan minded Kálmán Tisza used the house more for business than societal life. He even received congressional delegates here. The first tenant of the house after the Trianon Treaty was Count István Bethlen. Europe at the time was dominated by a fashion of decadent-playful secessionism. However, in the post-Trianon mood, Hungarians opted instead for an earlier, more dignified style for this important public building. This was why they decided on the empire-classicist style. When Empress Sisi was stabbed in the heart in Geneva harbour by an assassin, the shocked Hungarians wished to erect a monumental memorial for her, which they envisaged here, in place of the Sándor Palace. Luckily demolishment did not happen, but this provided an opportunity for a photographer, György Klösz to shoot photographs - still intact today – about the interior halls, which today’s interior designers used as reference.(…) Less than four years after the Pál Teleki committed suicide at this same place in his despair over the impending war and the future of the nation, a fleet of aircraft approached the Buda Castle district and showered the historic buildings here with a barrage of bombs. All what was left of the Sándor Palace was a miserable heap of stones. Whatever was left of the Sándor Palace that was of value was taken abroad as war bounty. Although the building was not bulldozered, it was disregarded until the change of the political system. It was thanks to a few devoted experts that a roof was erected over it and its walls were supported. The prestigious building housing the Office of the President of the Republic today was renovated in 2002.'

drkuktart_sandorpalotabudapest04.jpg

"A palota homlokzati stílusa emelkedett pallérozottságot sugall. A vendégek a déli főkapun át egy boltozatos díszbejáraton és díszlépcsőn keresztül léphetnek be az épületbe. A díszlépcsőház olyan, mint egy tüneményes ékszerdoboz. Az ide belépőket a selymesen csillogó felületek és az aranyozott öntöttvas korlát elegáns harmóniája kíséri. Az előszoba falait egyszerű sávozású selyemdamaszt kárpit borítja, a biedermeier székek a funkciónak megfelelően a falak mentén állnak. A hófehér falú Kerek szalon intarziás parkettája teljes mértékben megegyezik az 1928-as Hikisch Rezső tervezte padlóval, ezt régi fotók alapján gyártották újra. Az ún. Kis empire szalon eredetileg a magán- és közéleti tereket kötötte össze. Ma kisebb megbeszéléseket, tárgyalásokat tartanak itt, például civil szervezetek, kisebb küldöttségek képviselőivel. A teremsor legpompásabb helyiségének mindig is a Gobelin- vagy Boucher-teremnek is nevezett neobarokk bútorzatú Kék fogadószalon számított. Oldott, megnyugtató hangulata kitűnő háttere a kevésbé formális összejöveteleknek. A legünnepélyesebb kétségkívül a Vörös szalon. Ebben annak idején egy – azóta elveszett – Mária Teréziát ábrázoló festmény volt felállítva. A most itt látható kép a császárnét magyar királynővé koronázása alkalmából viselt ruhájában ábrázolja. A szalont Ybl Miklós tervezte stukkók díszítik. A pompás rokokó Tükörterem általában a különösen ünnepélyes események színhelye (…)." 

Most pedig mindenkit engedlek, remélve, hogy a soron következő képeken felismeritek a fent bemutatott helyiségeket. 

drkuktart_sandorpalotabudapest05.jpg

'The façade of the Palace suggests a noble culture. Visitors can enter the building through the vaulted southern main gate and the main staircase. The main staircase is like an extraordinary jewel box. Those entering here are escorted by mellow sparkling surfaces and the elegant harmony of the gold-plated cast iron railing. The walls of the lobby are covered with a simply striped silk damask tapestry; the biedermeier chairs line the walls in accordance with function. The inlaid flooring of the Round Salon with its snow white walls is precisely identical to the 1928 flooring designed by Rezső Hikisch and was reproduced based on old photos. The so-called Small Empire Salon originally linked the private and the public spaces. Today smaller meetings and talks are held here, for example with representatives of NGOs and with smaller delegations. The most exquisite one in the series of rooms has always been the Blue Salon with its baroque style furniture, sometimes called the Gobelin or the Boucher Hall. Its relaxed and soothing atmosphere provides a wonderful backdrop for less formal meetings. The Red Salon is undoubtedly the most elegant one. At the time it hosted a painting of Maria Theresa, which has disappeared since. The picture on the wall now displays the Empress in her dress worn on the day she was crowned the Queen of Hungary. The Salon is adorned with the stuccos designed by Miklós Ybl. The lavish rococo-style Mirror Hall is usually the venue of especially austere events: this is where for example Ambassadors accredited to Hungary hand over their credentials, this is where the most stately protocol events are held, as well as gala dinners for the Diplomatic Corps.'

And now I let you to discover this beautiful building through my photos. 

drkuktart_sandorpalotabudapest06.jpg

drkuktart_sandorpalotabudapest07.jpg

drkuktart_sandorpalotabudapest08.jpg

drkuktart_sandorpalotabudapest09.jpg

drkuktart_sandorpalotabudapest10.jpg

drkuktart_sandorpalotabudapest11.jpg

drkuktart_sandorpalotabudapest12.jpg

drkuktart_sandorpalotabudapest13.jpg

drkuktart_sandorpalotabudapest14.jpg

drkuktart_sandorpalotabudapest15.jpg

drkuktart_sandorpalotabudapest16.jpg

drkuktart_sandorpalotabudapest17.jpg

drkuktart_sandorpalotabudapest18.jpg

drkuktart_sandorpalotabudapest19.jpg

drkuktart_sandorpalotabudapest20.jpg

drkuktart_sandorpalotabudapest21.jpg

drkuktart_sandorpalotabudapest22.jpg

drkuktart_sandorpalotabudapest23.jpg

drkuktart_sandorpalotabudapest24.jpg

drkuktart_sandorpalotabudapest25.jpg

drkuktart_sandorpalotabudapest26.jpg

drkuktart_sandorpalotabudapest27.jpg

drkuktart_sandorpalotabudapest28.jpg

drkuktart_sandorpalotabudapest29.jpg

drkuktart_sandorpalotabudapest30.jpg

drkuktart_sandorpalotabudapest31.jpg

drkuktart_sandorpalotabudapest32.jpg

drkuktart_sandorpalotabudapest33.jpg

drkuktart_sandorpalotabudapest34.jpg

drkuktart_sandorpalotabudapest35.jpg

drkuktart_sandorpalotabudapest36.jpg

drkuktart_sandorpalotabudapest37.jpg

drkuktart_sandorpalotabudapest38.jpg

drkuktart_sandorpalotabudapest39.jpg

drkuktart_sandorpalotabudapest40.jpg

drkuktart_sandorpalotabudapest41.jpg

drkuktart_sandorpalotabudapest42.jpg

drkuktart_sandorpalotabudapest43.jpg

drkuktart_sandorpalotabudapest44.jpg

drkuktart_sandorpalotabudapest45.jpg

A Sándor-palota Budapest I. kerületében a Szent György tér 1-2. szám alatt, míg a palotában működő Köztársasági Elnök Hivatala honlapja itt található. Ha személyesen is belesnél az egyébként zárt ajtók mögé, javaslom, hogy kísérd figyelemmel a Kulturális Örökség Napjainak honlapját itt és közösségi oldalát itt, annak érdekében, hogy jövőre te is bejuthass.  

Sándor Palace is located under no. 1-2 Szent György square (Szent György tér) in the 1st district of Budapest. If you need more information check the website of the Office of the President of the Republic here. If you wish to enter the building next year check the website of European Heritage Days here or follow its social media site heredrkuktart_sandorpalotabudapest46.jpg

Ha tetszett a bejegyzés, kövesd a blogot Facebook-on ITT és Instagram-on ITT, vagy, ha úgy tetszik értesülj a friss bejegyzésekről a Bloglovin segítségével! És még egy kis infó: a Facebook-on a Tetszik mezőre téve a kurzort, jelöld be az "Értesítéseket kérek" mezőt, hogy valóban értesülj az izgalmas új bejegyzésekről! 

Szép napot!

If you like the post, follow me on Facebook HERE or Instagram HERE to be notified about every new post. Follow my blog with Bloglovin! And one more advise to really get notifications about new posts on Facebook: don't forget to mark 'Get Notifications' under the 'Liked' button of my Facebook site!

Have a nice day!

DRKUKTA

A Blogon vagy a hozzá kapcsolódó felületeleken megjelenő cikkek tulajdonosa és jogosultja a DRKUKTART bloggere. Ezen szellemi alkotások teljes vagy részbeni felhasználása különösen, de nem kizárólag üzletszerzési, marketing vagy más egyéb kereskedelmi célra a blogger előzetes írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos! 

All articles (partly and in full) belong to the intellectual property of the blogger of DRKUKTART. Using any part of the blog (including but not limited photos, articles in part or in full) for marketing or other commercial reason is strictly prohibited without the preliminary written permission of the blogger! 

2 komment

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

florentin 2015.11.11. 09:56:32

Idézet a fenti leírásból : "A szalont Ybl Miklós tervezte stukkók díszítik. A pompás rokokó Tükörterem általában a különösen ünnepélyes események színhelye " A rekonstrukciós tervekben a stukkókat Baliga Kornél belsőépítész tervezte, ennek alapján készült el.

drkuktart 2015.11.11. 10:15:58

Kedves @florentin! Köszönöm a kiegészítést. Sajnos erről a keh.hu - ahonnan a fenti idézetet vettem (www.keh.hu/az_epulet_tortenete/1503-Az_epulet_tortenete&pnr=2) - nem ír semmit sem. További szép napot kívánok!
JOGI NYILATKOZAT KAPCSOLAT Copyright © 2005-2020 Drkukta - Drkuktart. Minden jog fenntartva. Bármilyen célra történő felhasználása csak a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.⎪All rights reserved. Do not use or reproduce without permission.
süti beállítások módosítása