A Szent Anna-tó legendája (THE LEGEND OF LAKE SAINT ANNE)

2014. június 23. 22:55 - drkuktart

drkukartszentannato01.jpg

For English scroll down

Kísérteties ködfátyol ölelte körbe a Szent Anna-tavat, amikor három hete ott jártunk. Legendához méltó környezet fogadott, és a Mohosi Tőzeglápon tett látogatás olyan szempontból is eredményesnek bizonyult, hogy a Szent Anna-tónál a jeges időn túl a medvével való randevú lehetősége is jégkockává merevített minket. Borzongjatok velem!

Lake Saint Anne (Szent Anna-tó) is located in Transylvania. We were there in the first week of June, although on the basic of the pictures you wouldn't tell those were taken during the summertime. The wood and the weather were matched perfectly to Saint Anne's legend. We had cold and this feeling was enhanced by the possibility of meeting a bear.

drkukartszentannato02.jpg

A tó felé a köd hol megnőtt, hol viszonylag tisztult azzal, hogy a látótávolság sosem volt több pár tíz méternél.

The weather was really foggy on our way to the lake.

drkukartszentannato03.jpg

Kitűnő idegenvezetőnk alaposan felkészített minket a tó legendáját illetően is. Tudniillik, hogy "valamikor réges-régen a mai Szent Anna-tó helyén egy magas hegy volt, melynek a tetején vár állott. Vele átellenben, egy órányira, a Bálványos-hegyén is egy hatalmas vár volt (ennek romjai ma is láthatók). Két testvér lakott a két várban, mindkettő kevély, gőgös, irigy volt, egymást sem szerették. Egyszer a bálványosi várba egy gyönyörű, arannyal, ezüsttel, gyémánttal kidíszített hintóval, melyet hat szilaj paripa húzott, egy nagy úr érkezett. A házigazdának erősen megtetszett a hintó és a lovak, s kérte a vendéget, hogy adja el neki. Cserébe hét falut ígért, azonban a vendég úr hallani sem akart róla, s bármennyire is unszolta, hajthatatlan maradt. Mikor ezt látta a vár ura, cselhez folyamodott. Nagy mulatságot rendezett, ahol kockázással elnyerte a hintót. Másnap első dolga volt, hogy meglátogassa a testvérét. A testvére nagyon megirigyelte a hintót, és fogadtak hogy egy napon belül különb hintót fog szerezni, nem is hat, hanem tizenkét lóval. Egész nap tűnődött az öcs, hogy honnét szerezzen különb tizenkét lovat. Hiába törte a fejét, semmit nem tudott kitalálni. Hanem egyszer csak mi jutott eszébe? A várba parancsolta a környék legszebb leányait. Egy fél nap se telt bele, és több száz lány gyűlt össze, a legszebb közülük egy Anna nevű volt. Ezt választotta először a vár ura, majd még tizenegyet, és a hintója elébe fogatta őket. A lányok azonban meg se bírták mozdítani a hintót. Az úr szörnyű haragra gerjedt, és ostorával rávágott Annára, aki legelől állt. Patyolatfehér húsából kiserkedt a vér, s jajszava felhangzott a magas egekig. Az úr másodszor is rávágott, ekkor Anna megátkozta, hogy süllyedjen a föld alá. S abban a pillanatban az ég elfeketedett, és szörnyű mennydörgés között a vár összeomlott. A romok egyre lejjebb süllyedtek, mígnem az egész víz alá került, és egy tó alakult ki. A tó vizén tizenkét hattyú úszott, majd kijöttek a partra, megrázták magukat és visszaváltoztak leányokká. Mind hazasiettek a falujukba, Anna kivételével, aki kápolnát épített a tó partján, s ebben a kápolnában töltötte életének hátralevő részét csendes imádkozással. És jöttek az emberek mindenfelől a kis kápolnához együtt imádkozni a szent életű leánnyal, halála után pedig elnevezték róla a tavat Szent Anna tavának."

On the website of St. Anne Lake we can read many interesting information about the legends of the lake. "They tell about two evil brothers who built two palaces for themselves: the elder brother's palace was on the place of Lake Saint Anne, while the younger brother built his one on the top of Mount Büdös. Vying with each other about who can harness more beautiful horses to his chariot, one of them appealed to an extreme solution, and put the most beautiful maids of the region to his carriage. The variants of the legend differ in the number of horses and the number of virgins (4 or 6, respectively 8 or 12), as well as in the way the girls are transformed." More versions of this legend exist. "Once upon a time there lived a hermit on the shore of Lake Saint Anne who kept praying to the Holy Virgin's parents to help him protect his relatives from trouble. The hermit's prayers were heard, so he offered Lake Saint Anne in the protection of Anne and Joachim."

drkukartszentannato03a.jpg

drkukartszentannato04.jpg

drkukartszentannato05.jpg

Szent Anna kilátó. Ugye mondanom sem kell, hogy teljesen üres volt, és a lángosos sem nyitott ki, pedig ekkor már rettentően éhesek voltunk.

The panorama observation of Saint Anne was totally empty. On the plate you also can see that you could buy fresh lángos, but it was closed as well. No comment. By the way lángos (a type of dough) is a Hungarian food speciality, made of water or milk and flour, with a dash of sugar and salt and fried in oil.

drkukartszentannato06.jpg

Kicsit lejjebb, a Mohosi Tőzegláp és a Szent Anna-tó között már volt élet. Itt kaptuk az útbaigazítást többek között arról is, hogy merre találjuk az illemhelyiséget (ez a képre nézve is erős túlzás, tudom) is: "Előre a kocsiúton a balra tartó kanyar után jobbra be az erdőbe." Hát ezt találtuk. Láttam már - leánykori nevén - pottyantós vécét, na de ilyen nedveset és büdöset még nem. Biztosan elkényeztettek. 

Good to know that if you have to go to the toilet, the people who work in the places which are operated between Mohos Peat Bog (Mohosi Tőzegláp) and Lake Saint Anna, leads you to this toile under the trees. I know this type of the toilet, but it was a bit too much (too stinky, too wet).

drkukartszentannato07.jpg

Mindenesetre a kilátás festői volt az ég felé is, ezért már megérte lekanyarodni az útról.

Nevertheless the view was really nice here too, despite the quality of the toilet.

drkukartszentannato08.jpg

drkukartszentannato09.jpg

Elérkeztünk a Szent Anna-tóhoz. Jártam itt én már akkor is, amikor fürdésre alkalmas idő volt (augusztusban), persze a víz akkor is meglehetősen hűs volt, de ez a tény is a tó sajátjai közé tartozik, ne várjunk mást. A fürdőruha most viszont érintetlen maradt, és nem azért, mert anélkül mártóztunk volna az éppenhogy nem jégkockával dúsított habok közt.

This is the Lake Saint Anne during that period of the year when nobody wants to swim there (lease note this photo was taken in the first week of June). I can confirm that generally the lake is suitable to swim, provided if the weather is nice (i.e. we swam there in August). Now we kept ourselves far away from the icy water.

drkukartszentannato10.jpg

Bogrács-fa.

Place to cook under the blue (or foggy grey) sky.

drkukartszentannato11.jpg

drkukartszentannato12.jpg

drkukartszentannato13.jpg

drkukartszentannato25.jpg

A medvétől nem megrettenve folytattuk utunkat a kápolna felé.

However the neighborhood was quite empty and we were aware of bears may appear - especially because we saw their footprints more times and on more places - we were brave (or silly) and continued our way towards St. Anne's Chapel.

drkukartszentannato14.jpg

A tónak szentelt honlap szerint "A Szent Anna tó mellett álló kápolnákra/kápolnára vonatkozóan számos egymásnak ellenmondó leírás jelent meg. Van olyan szerző, aki csak egy kápolnát emleget, másoknak két kápolnáról van tudomásuk. A kápolnák keletkezési évére vonatkozóan is eltérőek az adatok, ezért ha valaki tudományos igénnyel keresgél, úgy ajánlatos alaposan átböngésznie a szakirodalmat. (…) Abban több szerző is egyetért, hogy a múltban tartott búcsúkon 20-30 ezer ember is részt vett – bár ez a szám túlzásnak tűnik. Abban is megegyeznek a krónikások, hogy a búcsút 1786-ban Batthány Ignác erdélyi püspök betiltotta a véres verekedések és durva kihágások miatt. 1830-ban Kovács Miklós püspök újra engedélyezte, de kénytelen volt ő is betiltani 1844-ben a folytatódó botrányos esetek miatt. Vitos Mózes adatai szerint a búcsúk betiltása után a kápolna „födele összeomladozott s már-már maga a kápolna is romhalmazzá vált, midőn 1860-ban a kászoni Mondó ember azt sajátkezűleg kiigazította, befödte s a bucsujáratokat némileg felelvenitette", egy álomra hivatkozva, mely szerint „addig nem lesz áldás s termékenység a Székelyföldön s politikai jobblét a hazában, mig e bucsuk fel nem nyittatnak." Viszont a korbeli püspök hivatalosan ekkor sem engedélyezte a búcsúk újraindítását. 1884-85-ben Vitos Mózes szerint egy görög katolikus csíkszentgyörgyi ember újította fel a kápolnát, és munkájának megjelenésekor, a 19. század végén is az gondozta. Az Osztrák-Magyar Monarchia idején készült katonai felmérések térképein egyetlen kápolna szerepel. Az első osztrák katonai felméréskor (1763-1787) készült térképen egyetlen kápolna jelenik meg, a ma is álló Szent Anna kápolna helyén. Erdély második katonai felmérése 1819–1869 között készült. Ekkor a térkép szerint a kápolna romos állapotban volt, míg a harmadik 1872-1884 között készült felmérés nem csupán kápolnát, hanem temetőt is feltüntet a tóparton. (…) Balázs András plébános adatai alapján 1927-ben a négy tulajdonos község választmánya újjáépíttette a kápolnát és a második világháború végéig folytatódhattak a nagy búcsújárások. A háború után megrongálódott kápolnát 1972-ben Szabó Ferenc kozmási plébános újíttatta fel. Más adatok szerint 1976-ban Fazakas János művelődésügyi miniszter bátorítására indult meg újjáépítése, de csak 1977-ben fejezték be. A harangláb kovácsoltvas ajtaját Károly Sándor kolozsvári képzőművész tervezte, és a híres kozmási kovácsmester Máté Jenő készítette el. Ugyanakkor visszakerült helyére az 1924-ben öntött harang is. 1990 óta ismét megtartják a Szent Anna-búcsút. 1990 és 1999 között, ugyancsak Anna napokon zajlott az AnnART akcióművészeti fesztivál. A fesztivált 1990-ben egy fiatal, lelkes alkotókból álló, Baász Imre képzőművész köré csoportosuló művészcsapat álmodta meg és hozta létre a Szent Anna-tó partján. Az első fesztiválon csupán hat művész vett részt, ám az idő múlásával egyre több hazai és nemzetközi akcióművész csatlakozott a fesztiválhoz, így a tíz kiadást megért rendezvény összesen 26 ország 121 alkotóját vonultatta fel."

"According to the lake's website "Several documents mention the existence of chapels on the shore of Lake Saint Anne. Some write about one, others mention two. There is also controversy on when the chapel was built. Therefore, those who would like to carry out research into this topic, have to be familiar with the entire literature. Authors generally share the view that in the past as many as 20,000-30,000 people took part in the indulgence day pilgrimages (though this number seems exaggerated). Also, there is no debate on the fact that owing to always-recurring fights and other offences among the pilgrims, in 1786 Ignác Batthány, Bishop of Transylvania, had to put a stop to the pilgrimage. In 1830 Bishop Miklós Kovács permitted the organisation of pilgrimages at the chapel, but he had to ban them again in 1844, due to similar reasons. Military topographic maps made in the Austrian-Hungarian Monarchy show one chapel on the shore of the lake. On the first military maps made by the Austrian Army between 1763-1787 there is only one chapel on the place of today's Saint Anne chapel. The second military topographic survey of Transylvania took place between 1819-1869. This map shows the ruins of a chapel, while a third map – issued after the 1872-1884 survey – shows not only a chapel but also a cemetery on the shore of the lake. According to the data provided by Vicar András Balázs, the chapel was rebuilt in 1927, and pilgrimages were organised until the end of the Second World War. In 1972 Ferenc Szabó, Vicar of Csíkkozmás, carried out major repairs on the chapel. Other sources claim that the restoration of the building was encouraged by the Minister of Culture, János Fazekas. The works started in 1976 and ended in 1977. The wrought-iron door of the bell tower was designed by Sándor Károly, an artist from Kolozsvár, and was manufactured by the famous blacksmith of Csíkkozmás, Jenő Máté. The bell cast in 1924 was also placed in the belfry. Saint Anne day pilgrimages have been organised again since 1990. Between 1990-1999 the AnnART action art festival was held during the Saint Anne Days. It was organised by the artist Imre Baász and his enthusiastic disciples. Only six artists participated in the first edition of the festival, but as it was becoming increasingly popular, the subsequent ten editions hosted 121 artists from 26 countries."

drkukartszentannato15.jpg

drkukartszentannato16.jpg

drkukartszentannato17.jpg

drkukartszentannato18.jpg

drkukartszentannato19.jpg

drkukartszentannato20.jpg

drkukartszentannato21.jpg

Ha a legendától eltekintünk, akkor kijelenthető, hogy a tó maga vulkáni kráterben alakult ki. Emellett rendkívül változatos múlttal is rendelkezik, miszerint volt már tőzegláp, illetve ennek ellenpólusaként 12 méter mély tó is. Jelenleg 6-6,3 méter mélységű a tóban található vízréteg (és itt az alant elterülő iszapról nem is szólok). Akit ez a téma kicsit is jobban érdekel, javaslom, hogy kattintson ide, mert a fentieken túl más érdekességeket is megtudhat erről a csodálatos természeti képződményről.

Beyond the legends it is stated that the lake was evolved in a volcanic crater. During its history, the lake was inter alia in turf bog condition, but it was 12 meters deep lake as well. Nowadays its depth is between 6-6,3 meters. If you are interested in this subject, I recommend to click here, where you can find more detailed information about this beautiful lake.

drkukartszentannato22.jpg

drkukartszentannato23.jpg

drkukartszentannato24.jpg

Ha tetszett a bejegyzés, kövess Facebook-on ITT és Instagram-on ITT.

Szép napot!

If you like this post, follow me on Facebook HERE or Instagram HERE.

Have a nice day!

 

DRKUKTA

Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
JOGI NYILATKOZAT KAPCSOLAT Copyright © 2005-2020 Drkukta - Drkuktart. Minden jog fenntartva. Bármilyen célra történő felhasználása csak a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.⎪All rights reserved. Do not use or reproduce without permission.
süti beállítások módosítása