BUDAPEST REJTETT ARCAI: SZENT ISTVÁN KÖRÚT 16. (Hidden faces of Budapest: Szent István boulevard 16.)

2016. november 20. 21:56 - drkuktart

drkuktart_szentistvankorut16_01.jpg

Az épület tervezőjének személyét mondhatni homály fedi. Legalábbis akkor, ha arra gondolok, hányfélét olvastam e témában, hiszen a net feneketlen bugyraiban legalább három 'jelölt' is van.

Egyes források szerint Wellisch Alfréd (1854-1941) lehetett a tervező, míg a Budapest100 szerint Hegedűs Ármin (1869-1945) volt az, ki papírra vetette a ház vonalait és Wellisch Alfrédot kizárólag csak építtetőként jelöli meg, megint más behozza a képbe Pucher Józsefet (1836-1904). Nem tisztem dönteni nyilván, különösen, mert ez ténykérdés. Ugyanakkor nem csupán az épületen több helyen (például a kovácsoltvas kapu íve alatt középen, a lépcsőház freskóján, illetve a Vígszínház felé néző homlokzat tetején az atlaszfigurák felett középen) megtalálható W. A. monogramok hatnak Wellisch Alfréd irányába, de a Budapest Főváros Levéltárában (itt) elérhető, Klösz György (1844-1913) korabeli felvétele is erre utal, amely fotó egy olyan képsorozat része, amely Wellisch Alfréd épületeit mutatja be.
drkuktart_szentistvankorut16_02.jpg

budapestfo_va_rosleve_lta_rawellisch_alfre_d_e_pu_letei_hu_bfl_xv_17_i_1_pm173_1-12.jpg

Klösz György korabeli felvétele Wellisch Alfréd épületeiről (Budapest Főváros Levéltára) sorozaton a Lipót körút 16. szám alatti épület. 
drkuktart_szentistvankorut16_03.jpg

A Budapest XIII. kerületében a Szent István körút 16. szám alatt álló lakóépület (második cím: Ditrói Mór utca 1. - Hegedűs Gyula utca 2.) 1898-ban épült fel, és korábban Budapest V. kerületéhez tartozó Lipót körút 16. szám címet viselte. 

A korabeli hirdetések nem csupán arra utalnak, hogy Lipótból bizony Szent István lett, de arra is, hogy bizony az épület korábban az V. kerület részét képezte. 1921-ben olyan cégeknek és vállalkozásoknak volt székhelye vagy bejegyzett címe a ház, mint Dunamenti  Épitőanyaggyár  részvénytársaság (Bp.,  V., Lipót-körut  16), Kardos és társa bankbizományosok (Bp.,  V., Lipót-körut  16), Katona  testvérek, Katona Gyula  kávéházi  üzlett  (- igen így, kettő t betűvel, Bp.,  V., Lipót-körut  16).

Nem egy vállalkozás menő hirdetésekkel próbálta becsalogatni a jónépet:

"ELSŐRENDŰ POROSZ FÜTŐSZENET háztartási, ipari és mezőgazdasági célokra a felsősziléziai Hohenlohe bányák Max, Georg, Oheim, Fanny stb. tárnáiból azonnal a legolcsóbb árban szállit bármely vidéki állomásra is WINTER HEKMÜNN  szénnagykereskedő, a porosz Hohenlohe bányák vezérképviselője, Budapest, V., Lipót-körut 16. Telefon: 25-62, 112-69, 165-60 (Körösvidék, 1922 (3. évfolyam) október-december • 224-298. szám1922-10-22)"

avagy

"Alapítva: 1864-ben, Telefon: 63-36. Berketz István utóda Cégtulajdonos:  Kovács  Endre , kelme-,  selyemfestő-  és  vegytisztitógyára, BUDAPEST,  IX  KER.,  KINIZSY-UTCA  14.  SZÁM., Gyüjtőtelepek: IV.,  Váci-utca  51.  —  V.,  Lipót-körut  16.  —  VI.,  Andrássy-ut  50. — VII.,  Izabella-utca  66.  —  VII.,  Rákóci ut  78.  —  VIII ,  Üllői-ut  30. Vidékről hozzám festés, vagy vegytisztítás végett beküldött tárgyak mindenkor  a  legnagyobb  pontossággal,  gonddal, valamint  a legmodernebb technikai eszközök  felhasználásával  szakszerűen kezeltetnek. (Békés, 1909. (41. évfolyam, 1-52. szám)1909-03-21 / 12. szám)"

de találunk olyat is 1902-ből, ami leginkább a mai reklámokra emlékeztet:

"STOMATIN a legjobb száj- és fogápolószerek. 300-nál több kiváló szakorvos által kitűnőnek elismerve és ajánlva. Hazai gyártmány. Kapható mindenütt.

Készítményeiket kipróbáltam és teljesen kielégítettek.Tartalmuk kellemes, kiállításuk ízléses és föléje helyezendők más készítményeknek. Azon leszek, hogy ezen kitűnő honi gyártmánynak utat találjak az általános használatra. Budapest, Teréz-körut 1/a. dr. Zólyomi, fogorvos.

Készítményeikkel nagyon meg vagyok elégedve. Pacienseim, kiknél alkalmaztam, üdítőnek és kellemesnek mondják. Egyébiránt igazolom, hogy sem az ínyre, sem a fogakra káros hatással nincsenek. Bpest, Wesselényi-u. 97. dr. Haáb Manó, fogorvos.

Készítményeiket igen jóknak és használatban kellemesnek találtam. Fogbetegeim is nagyon dicsérik, szívesen használják. Budapest, Lipót-körut 16. dr. Hegedűs, fogorvos."

drkuktart_szentistvankorut16_04.jpg

A kétszárnyú kapun belépve az épület egyetlen udvarára vezető díszes előtér falait márványhatású festés borítja, a rozettákkal tagolt keresztboltozatos mennyezet ornamentikus festését Lotz Károlynak tulajdonítják. Az előtérben két hatalmas kovácsoltvas lámpa lóg alá éppenhogy megvilágítva a pilaszterekkel tagolt falakat. A padlón geometrikus fegyelemben, de ornamentikus mintákkal díszített, viszonylag jó állapotú burkolat fogadja a belépőt. Az előtér végén helyezkedik el az udvar, ám az oda vezető ajtó, az annak jobb kéz felől elhelyezkedő, a főlépcsőhöz vezető ajtóval egyetemben kulcsra zárva várja a belépőket. 

drkuktart_szentistvankorut16_05.jpg

A főlépcső bejáratát féloszlopok által tartott díszített metopéval (az ajtó felett ritmikusan ismétlődő oszlopos hézagok) tagolt gazdagon dekorált fülkeszerű nyíláskeretben találjuk, ahol több szem is figyeli beléptünket.drkuktart_szentistvankorut16_06.jpg

Ha az előtérből a főlépcső helyett az udvarra vezető ajtón lépünk be, akkor az épület stílusához abszolút nem illő térkővel burkolt rideg udvarra érkezünk, szemben a pasztell rózsaszínra-barackra festett épületbe vezető melléklépcső bejáratával. A szemünk elé táruló, a függőfolyosók által tagolt ritmika lenyűgöző. Az idillt egy első emeleti lakásban tartózkodó személy - engedtessék meg a bátor kijelentés - 'intelligens' magatartása törte meg, aki az egyébként (becsszó, hogy) halkan közlekedő látogató csoportunk észlelésére üvöltetni kezdte a hard core háremzenére hajazó muzsikáját. Autentikus aláfestés, egyben emberbarát cselekedet. Mikor a csoport eltávozott - természetesen szokásomhoz híven utolsóként maradtam -, embertársunk a zenét emészthető hangerejűre vette. Osztozom a szomorúsággal vegyes bosszúságban az épület azon lakóival is, akik jól megérdemelt vasárnapi pihenőjük közben mintegy tíz percen át élvezhették a véleménynyilvánítás ezen formájának megvalósulását.  drkuktart_szentistvankorut16_07.jpg

drkuktart_szentistvankorut16_08.jpg

Az udvar közepén egy éppen nem működő, madár és halmotívumokkal díszített szökőkút áll. drkuktart_szentistvankorut16_09.jpg

Ha a melléklépcső bejáratának háttal állunk a jobbra a főlépcsőházat magába foglaló, bábos korlátokkal határolt boltívekkel tagolt négyszintes épületrész tárul a szemünk elé.
drkuktart_szentistvankorut16_10.jpg

Az épületben működött a Club Kávéház is, aminek megnyitásáról szintén korabeli újságból (is) értesülhetett a publikum: 

"Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, jóakaróimat és barátaimat, hogy a mai kor igényeinek mindenben megfelelően berendezett és minden conforttal ellátott „CLUB"-kávékházat (V., Lipót-körút 16. sz.) megvettem és azt folyó hó 10-től (szombat) kezdve, személyesen fogom vezetni. Főtörekvésem ezúttal is az lesz, hogy azon előzékenységgel és törekvéssel, valamint a minden tekintetben való jó kiszolgálással, a melylyel a 9 évig tulajdonomat képezett. VI., Andrássy ut 11. szám alatt volt «CORVIN» kávéházban elismerést szereztem, ezúttal is teljes mértékben kiérdemeljem.

Kiváló tisztelettel Katona Gyula, a «Club» kávéház tulajdonosa."

(1904. deczember14., 18., 21., 22., 31. Magyar Színház hetedik évfolyam ingyenes példány)

drkuktart_szentistvankorut16_11.jpg

A Club Kávéház vendége volt a Vígszínház művészein túl többek között Karinthy FrigyesHeltai Jenő, Bródy Sándor és József Attila is. József Attila egy levelében ekként említette a kávéházat: "Feleségemmel együtt hosszabb idő óta a szó szoros értelmében éhezünk. Ellenőrizhető adat: az Írók Gazdasági Egyesülete ebéd gyanánt egy kávét és egy zsömlét utalt ki számomra a Club kávéházban, ezt a segítséget hónapokon át igénybe vettem, azonban ez év jan. 1-ével ez megszűnt, feleségem házi munkák fejében rokonoknál ebédelt. Ez már kínossá vált." (Forrás: Szántó Judit - Kovács Endréné szerk.: József Attila 1905–1937 (A Petőfi Irodalmi Múzeum kiadványai 3. Budapest, 1958).

Szomorú, de a kávéházban bizony merényletek is történtek (az 1920-as például hónapokig az adott év nemzetgyűléseinek visszatérő témája volt), de talán mélyebben most ne merüljünk el ezekben az eseményekben, talán majd, ha kizárólag a kávéház lesz fókuszban.drkuktart_szentistvankorut16_12.jpg

Merényletből ugyanakkor nemcsak a házban található egykori Club Kávéház vendégeinek jutott ki, de a ház egyes lakói is pórul jártak, amiről az alábbi MTI tudósítás számolt be:

"Gyilkos merénylet egy szökniakaró zsidő nő ellen

Újvidék, augusztus 10.

Varga Janka Budapest, Lipót-körút 16. szám alatti zsidó nő Újvidékre érkezett és itt érintkezésbe lépett Heil Pál újvidéki műszerésszel, hogy szöktesse át a határon. Heil Pál címét Varga Janka egy pesti ismerősétől kapta, aki kijelentette előtte, hogy Heil már több embert szöktetett át a határon. Heil vállalkozott is az átszöktetésre, s ezért 850 pengőt kért. Néhány napig lakásán rejtegette Varga Jankát, majd bejelentette neki, hogy az átszöktetési dolog rendben van és együtt elutaztak Palánkára. Heil Palánkán csónakot bérelt és Varga Jankával beült, de nem a szemben lévő partra evezett vele, hanem az egyik Dunaszigetre azzal, hogy most már partizán területen vannak. Amikor Varga Janka ki akart szállni a csónakból, Heil evezőjével többször fejbeverte úgy, hogy a nő vérző fejjel beesett a Dunába. A vízben magához tért és kiúszott. Ekkor Heil kérlelni kezdte, hogy ne jelentse az ügyet a hatóságoknak és most már tényleg átszökteti. Közben azonban a határőrök figyelmesek lettek rájuk. Kihallgatásuk után mindkettőjüket bekísérték Újvidékre, ahol előzetes letartóztatásba helyezték őket. (MTI)" (Forrás: Magyar Távirati Iroda 25. kiadás, 1944. augusztus 10. 16 óra 40 perc (A szerkesztésért felelős: Zimmer Ferenc főszerkesztő, A kiadásért felelős: Hézser Zoltán))drkuktart_szentistvankorut16_13.jpg

drkuktart_szentistvankorut16_14.jpg

drkuktart_szentistvankorut16_15.jpg

drkuktart_szentistvankorut16_16.jpg

De ideje visszatérni a lakóházhoz. Az épületben háromféle eredeti járólapot találunk, az előtérben a már említett ornamentikus mintájú csempét, az előtérből az udvarra lépve fekete-fehér színekben pompázó geometrikus mintázatú lapokat, stilizált növényeket ábrázoló bordűrrel, míg a főlépcsőházban, függőfolyosókon és a melléklépcső emeleti részein halvány kék-tört fehét geometrikus lapokat, melyeket a fekete-fehér bordűrrel azonos mintájú bordűr keretez.drkuktart_szentistvankorut16_17.jpg

drkuktart_szentistvankorut16_18.jpg

drkuktart_szentistvankorut16_19.jpg

drkuktart_szentistvankorut16_20.jpg

A melléklépcső. Az otthonosság hangulatát megteremtendő valaki hanyag eleganciával helyezte el ezt az összegöngyölt szőnyeget. Abból, hogy lecsavarására még nem került sor egyértelműen következtethetünk arra, hogy a lelkét próbára tevő belső vívódása során még nem döntött a téren, hogy vajon az eredeti burkolatot avagy a szőnyeg élénk színekben pompázó puha textúráját részesíti-e előnyben.drkuktart_szentistvankorut16_21.jpg

Az udvart a homlokzathoz, bejárati kapuhoz hasonló módon esztétikusnak nem nevezhető reklámtáblák és egyszerű cégérek csúfítják el.

drkuktart_szentistvankorut16_22.jpg

Relatíve jó állapot ide vagy oda, a mai kor meg nem értett névtelen 'alkotója' nehezen állt ellen annak a késztetésnek, amely galád módon arra sarkallta, hogy önarcképének falra vakarásával nyomot hagyjon a főlépcsőház kissé mocskos falán. Felmerül a kérdés, mit gondolhatott a 'művész'. Magvasat nyilván nem, de legalább vidám volt.drkuktart_szentistvankorut16_23.jpg

Ha tetszett a bejegyzés, kövesd a blogot Facebook-on itt és Instagram-on itt vagy a Bloglovin segítségével!

Szép napot!

If you like the post, follow me on Facebook here or Instagram here to be notified about every new post. Follow my blog with Bloglovin!

Have a nice day!

DRKUKTA

Kérlek, hogy tartsd tiszteletben szerzői jogaimat. A Blogon vagy a hozzá kapcsolódó felületeleken megjelenő cikkek tulajdonosa és jogosultja a DRKUKTART bloggere. Ezen szellemi alkotások teljes vagy részbeni felhasználása különösen, de nem kizárólag üzletszerzési, marketing vagy más egyéb kereskedelmi célra a blogger előzetes írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos! 

Please, respect my copyrights. All articles (partly and in full) belong to the intellectual property of the blogger of DRKUKTART. Using any part of the blog (including but not limited photos, articles in part or in full) for any purpose especially for marketing or other commercial reason is strictly prohibited without the preliminary written permission of the blogger! 

2 komment

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

retek. · http://csakaszepre.blog.hu 2016.11.21. 23:18:13

De sokan vannak akik nem érdemlik meg, hogy ilyen házakban lakjanak. Remélem, egyszer leáldoz ez a korszak és csak olyanok élnek majd itt (és máshol) akik megbecslik környezetüket.

drkuktart 2016.11.21. 23:18:58

Kedves @retek! Így legyen.
JOGI NYILATKOZAT KAPCSOLAT Copyright © 2005-2020 Drkukta - Drkuktart. Minden jog fenntartva. Bármilyen célra történő felhasználása csak a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.⎪All rights reserved. Do not use or reproduce without permission.
süti beállítások módosítása